Oppsøkende dialog

Søknadssammendrag

Mange personer med diabetes er i kategorien moderat/mye økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Siden personer med diabetes er definert som en risikogruppe av helsemyndighetene, har de et stort behov for både tilrettelagt informasjon og tiltak som hindrer sykdom. Et av tiltakene mot smitte er å holde seg isolert fra andre. Effekten av ensomhet og isolasjon er grundig dokumentert i forskningen. Det å få prate med noen har bevist effekt på opplevelsen av ensomhet. Dette viser både tydelig behov for, og mulig effekt av, tilpassede tilbud for disse gruppene i tiden som kommer.

Målgruppe: Personer med diabetes i risikogruppene med behov for støtte og oppfølging gjennom korona-pandemien.
Målsetning: Gi personer med diabetes i risikogruppene trygghet og støtte, for å begrense negative effekter av ensomhet og isolasjon.

For å sikre et tilbud til de som ikke selv aktivt tar kontakt med oss, men som samtidig har behov for oppfølging i den vanskelige situasjonen de står i nå, ønsker vi å drive oppsøkende dialog og oppfølging per telefon. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre telefonsamtaler med alle våre ca. 30 000 medlemmer. Videre ønsker vi å gjennomføre en kartlegging blant våre medlemmer. Dette for å skaffe en oversikt over effekten av korona-perioden, isolasjonen og et annerledes samfunn.

Prosjektet har oppstart i september 2020 og forventes avsluttet i mars 2021. Den ønskede effekten av oppfølgingen for det enkelte medlem er først og fremst redusert følelse av ensomhet, og opplevd støtte i en vanskelig tid. Videre kan denne oppfølgingen føre til andre helseeffekter, for eksempel ved at noen motiveres til å kontakte helsevesenet eller drive fysisk aktivitet, mens andre setter fokus på kosthold eller psykisk helse. Kartleggingen av status for våre medlemmer kan være veldig nyttig for videre arbeid både for Diabetesforbundet og samfunnet for øvrig.

Prosjektleder

Cecilie Lindvall Wendelboe

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Oppsøkende dialog
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.08.2020