Motivasjonsgrupper

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

En motivasjonsgruppe skal bestå av åtte til ti personer med type 2-diabetes eller som har høy risiko for å utvikle type 2-diab

En motivasjonsgruppe skal bestå av åtte til ti personer med type 2-diabetes eller som har høy risiko for å utvikle type 2-diabetes. Gruppen skal samles jevnlig (en gang i uken) over en periode på 3-4 mnd og deltakerne hjelper og støtter hverandre til å oppnå bedre helse. Fokuset i gruppene er sunt kosthold og trim sammen med andre.

 

Sammenhengen mellom livsstil og helse er ikke ny kunnskap. Men å endre atferd er ikke lett. Diabetes er en sykdom som er komplisert å behandle og som kan gi alvorlige komplikasjoner både på kort og lang sikt. Det er derfor mange og sterke grunner til å forsøke å forebygge diabetes og ikke minst diabeteskomplikasjoner både for å spare enkeltmennesket for sykdom og lidelse, og for å spare samfunnet for utgifter til behandling og medisiner. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre det enkelt og morsomt å velge en sunnere livsstil.

 

Ideen til prosjektet Motivasjonsgrupper fikk NDF fra Diabetesforeningen i Danmark som startet de første gruppene i 2001. Vi har brukt deler av konseptet og erfaringene fra Danmark til å utvikle den norske versjonen av Motivasjonsgrupper. Av materiell som ble laget i Norge er et veiledningshefte for instruktører, et oppskriftshefte og to foldere som skulle deles ut til deltakerne.

 

I 2007 ble det avholdt to kurs for instruktører ett i januar og ett i september. Instruktørene/igangsetterne har selv diabetes og en viktig del av motivasjonsgruppene er erfaringsutveksling. Deltakerne i gruppene har svart på et spørreskjema når de starter i motivasjonsgruppen og et skjema noen måneder etter at gruppen er ferdig. De muntlige tilbakemeldingene og rapportene fra gruppene underveis har bekreftet resultatene på undersøkelsen:

·        Andel som er fysisk aktiv hver dag øker

·        Andel som spiser 2-4 porsjoner frukt/grønnsaker hver dag øker

·        Andel som mestrer sykdommen godt/veldig godt øker

·        Andel som betegner sin egen helse som god/veldig god øker

 

Prosjektet Motivasjonsgrupper har vært en stor suksess og skal leve videre. NDF har fått støtte på statsbudsjettet for 2008 til å gjennomføre flere kurs for instruktører, så nye kurs er allerede satt i gang og planlagt.

Prosjektleder/forsker

Anne Katrine Wahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Motivasjonsgrupper
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2006: kr 600 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet