Barnediabetes og komplikasjoner

Søknadssammendrag

Prosjekttema (på norsk)

Type 1 diabetes (T1d) er en av de vanligste livslange sykdommer som oppstår i barndommen i Norge. Omtrent 330 barn og unge i alderen 0-15 år blir diagnostisert årlig. Diabetisk nyresykdom (DN) er en alvorlig komplikasjon hos pasienter med T1D som kan føre frem til nyresvikt og behov for dialyse og nyretransplantasjon. Risikoen for hjertekarsykdommer (hjerteinfarkt og hjerneslag) er øket og bidrar sterkt til overdødelighet. Selv mange år etter innføringen av såkalt intensivert insulinbehandling, er risikoen for komplikasjoner og død betydelig og behandlingsmålene for blodsukkerkontroll blir ikke nådd i tilstrekkelig grad. Mere kunnskap om disse komplikasjonene, hvordan de oppstår og hvordan de kan forebygges er nødvendig og studier på bør gjøres på befolkningsbaserte registre med høy kvalitet slik vi har i Norge. Målet er å undersøke den faktiske risikoen for nyresvikt og hjertesykdommer og om den har bedret seg over tid. Videre å undersøke risikofaktorer som evt kan påvirkes for å forebygge alvorlige komplikasjoner og studere molekylære mekanismer i utviklingen av nyresvikt og hjertesykdommer. Data fra store befolkningsbaserte helseregistre vil bli brukt: Barnediabetesregisteret (BDR) med data tilbake fra 1973, Norsk Nyreregister (pas med nyresvikt), CVDNOR (hjertesykdom 1994-2010) og Norsk pasientregister (NPR, alle sykehuskontakter med diagnoser og prosedyrer 2008-2015). Utvalget av personer vil være nesten komplett nasjonale årskull av nye T1D tilfeller <15 år 1973-2015, tilsammen ca 9000 personer. Vi har tilgang til lagrede blodprøver på en stor del av materialet og en plan for hvilket spesialundersøkelser som skal gjøres. Vi leter etter faktorer som tidlig i forløpet kan forutsi en økt risiko og som kan lede frem til identifikasjon av sårbare grupper og metoder for forebyggelse. Studien er basert på et enestående materiale og kan generere ny og viktig kunnskap om prognosen for T1D med debut i barnealder. Er den bedret som resultat av moderne behandling? Gjennom retningslinjene for behandling og oppfølging kan utsiktene for den enkelte pasient med type 1 diabetes fra barne- eller ungdomsalder bedres.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Annals of Epidemiology
Cardiovascular diabetology

Prosjektleder

Maryam Saeed

Hovedveileder

Geir Joner

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Barnediabetes og komplikasjoner
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
14.06.2017
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring