Spill og lær med diabetesvenner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn
For alle barn er overgangen til ungdomsårene en utfordrende periode. For barn som har Type 1 diabetes kan denne tidsepoken by på ekstra prøvelser. Ikke bare opplever de, som alle andre barn, store fysiske og psykiske endringer og økte krav fra omgivelsene, men de skal også i større grad selv mestre sykdommen sin. Dette prosjektet skal utvikle et mobiltelefonbasert spill som et skal være supplement til diabetesopplæringen for denne målgruppen. Spillet representerer også en mulighet til å komme i kontakt med andre barn i samme situasjon. Brukerne skal gjennom spillet få større innsikt i diabetes generelt og derigjennom også en bedre forståelse for sine egne reaksjoner på egenbehandlingen. I det siste har mobiltelefonen og sosiale media blitt noe ungdom, og mange barn, har med seg overalt. For den som har en kronisk sykdom gir dette helt nye muligheter i egenbehandlingen, og det er nettopp dette vårt spillprosjekt vil bygge på.

2 Prosjektets mål
Målet for prosjektet er å lage et spill som kan være til nytte i en vanskelig periode for barn med Type 1 diabetes. Dette skal oppnås ved at spillet baseres på mobiltelefon, der barna både kan se egne diabetesrelaterte målinger samt hvilken betydning disse har for deres livssituasjon gjennom et motiverende spill. De skal også kunne oppnå en fellesskapsfølelse og tilhørighet ved å spille sammen med andre som står overfor de samme helsemessige utfordringene.

3 Målgruppe
Spillet vil først og fremst henvende seg til barn mellom 10 og 13 år med Type 1 diabetes, men vil sannsynligvis også kunne passe for både yngre og eldre barn.

Målgruppen er valgt siden barn i denne aldersgruppen er i en frigjøringsprosess i forhold til sine foreldre og i økende grad selv skal ta over ansvaret for egenbehandlingen.

4

Gjennomføring
Systemet som er foreslått her utnytter den siste utviklingen innen mobilteknologi og sosiale medier til å tilby denne målgruppen en moderne læringsarena ved bruk av motiverende konsepter og teknologi. For å sikre at spillet blir tilpasset målgruppen, vil barn med Type 1 diabetes delta i idé og planleggingsfasen, og også under utviklingsfasen. En gruppe på ca. 10 barn, sammen med deres foreldre/foresatte, vil bli intervjuet individuelt og i fokusgrupper om deres forhold, vaner og preferanser til mobiltelefoner, sosiale medier og spill. Diabetesteamet ved NST/UNN vil i dette prosjektet også samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører, spesielt barneavdelinga på UNN, Universitetet i Tromsø, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitet.

5

Betydning
Barn som tidlig lærer seg å mestre og forstå sykdommen sin vil være bedre rustet til å håndtere vanskelig situasjoner. Diabeteskomplikasjoner er veldig kostbart for samfunnet, og det foreslåtte systemet har potensial til å redusere disse. Brukerne av det foreslåtte systemet vil ha mulighet til å oppnå økt forståelse for sin egen sykdom, og også andres sykdom når foreldre, slekt og venner blir involvert i de sosiale spillene som skal utvikles.

6

Framdriftsplan
Prosjektet planlegges gjennomført over tre år, med oppstart 2. januar 2013, og avslutning 31.12.2015.

Hovedaktiviteten det første året vil være rekruttering av brukere, oppstart av tidlig prototyping sammen med brukere og forberedelse til design av selve spillet. Andre året vil hovedsakelig bestå av design og programmering, med hyppig input fra brukere under hele prosessen. Det tredje og siste året vil gå med til ferdigstillelse av spillet og uttesting av dette, samt undersøkelser og klargjøring for å la spillet bli overtatt av riktig instans. Detaljert plan er skissert i GANTT-diagrammet nedenfor:

Kvartal/år:

1/13

2/13

3/13

4/13

1/14 2/14 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 4/15
REK-søknad, rekruttering x x x
Brukerinvolvert prototyping x x x
Tidlig design

x x
Brukerinvolvert design

x x x x x
Tidlig test

x x
Hovedtest

x x
Ferdigstillelse, teknisk

x x
Ferdigstillelse, videreføring

x

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Spill-og-lær_20160129.pdf

Prosjektleder/forsker

Eirik Årsand

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Spill og lær med diabetesvenner
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 500 000, 2014: kr 700 000, 2015: kr 600 000
Startdato
02.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet