Diabetes etter transplantasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nyretransplanterte pasienter har økt risiko for nyoppstått diabetes (posttransplantasjons-diabetes; PTDM) og hjerte-/karsykdom

Nyretransplanterte pasienter har økt risiko for nyoppstått diabetes (posttransplantasjons-diabetes; PTDM) og hjerte-/karsykdom. Dette kan delvis forklares av forskjellige immundempende medisiner som ciklosporin A og cytomegalovirusinfeksjon (CMV). På Rikshospitalet, der dette arbeidet er utført, nyretransplanteres flere enn 200 personer årlig.

 

Hensikten med dette arbeidet var å undersøke om

1.      CMV-infeksjon fører til redusert insulinfølsomhet eller redusert insulinsekresjon og dermed økt risiko for nyoppstått diabetes etter transplantasjon?

2.      Nyoppstått diabetes etter transplantasjon øker risikoen for hjerte-/karsykdom og død?

3.      Ciklosporin A reduserer glukosestimulert insulinsekresjon hos nyresyke?

 

De viktigste resultatene av dette arbeidet er:

1.      CMV-infeksjon 4-dobler risikoen for utvikling av PTDM og er assosiert med redusert insulinsekresjon [1, 2, 7, 9, 12].

2.      PTDM 3-dobler risikoen for hjerteinfarkt eller plutselig død 0-8 år etter transplantasjon [3].        

3.      Ciklosporin A reduserer 2. fase insulinsekresjon [4].

 

Arbeidet har således belyst årsaksforhold og alvorlige komplikasjoner til PTDM

som kan ha betydning for fremtidig diagnostikk, forebyggelse og behandling. Som vanlig ved forskning har prosjektet reist nye spørsmål som vil forfølges i fremtidige planlagte forskningsprosjekter.

 

Publikasjoner:

Hjelmesæth J, Sagedal S, Hartmann A, Rollag H, Egeland T, Hagen M, Nordal KP & Jenssen T (2004) “Asymptomatic cytomegalovirus infection is associated with increased risk of new-onset diabetes mellitus and impaired insulin release after renal transplantation.” Diabetologia, årg. 47, s. 1550-1556. [1]

 

Hjelmesæth J, Müller F, Jenssen T, Rollag H, Sagedal S & Hartmann A (2005) “Is there a link between cytomegalovirus infection and new-onset posttransplantation diabetes mellitus? Potential mechanisms of virus induced beta cell damage.” Editorial comment, Nephrol Dial Transplant, årg. 20, s. 2311-2315. [2]

 

Hjelmesæth J, Hartmann A, Leivestad T, Holdaas H, Sagedal S, Olstad M & Jenssen T (2006) “The impact of early diagnosed new-onset posttransplantation diabetes mellitus on long-term survival and major cardiac events.” Kidney Int, årg. 69, s. 588-595. [3]

 

Hjelmesæth J, Hagen L, Åsberg A, Midtvedt K, Størset Ø, Halvorsen C, Mørkrid L, Hartmann A & Jenssen T (2007) “The impact of short-term cyclosporine A treatment on insulin secretion and insulin sensitivity in man.” Nephrol Dial Transplant, nr. feb 13. [Epub før trykking] [4]

 

Hjelmesæth J, Ueland T, Flyvbjerg A, , Bollerslev J, Leivestad T, Jenssen T, Hansen TK, Thiel S, Sagedal S, Røislien J & Hartmann A (2006) “Early posttransplant serum osteoprotegerin levels predict long-term (8-yr) patient survival and cardiovascular death in renal transplant patients.” J Am Soc Nephrol, nr. 17, s. 1746-1754.

 

Hjelmesæth J, Flyvbjerg A, Jenssen T, Frystyk J, Ueland T & Hartmann A (2006) “Hypoadiponectinemia is associated with insulin resistance and glucose intolerance after renal transplantation: Impact of immunosuppressive and antihypertensive drug therapy. Clin J Am Soc Nephrol, nr. 1, s. 575-582.

 

Hartmann A, Sagedal S & Hjelmesæth J (2006) “The natural course of cytomegalovirus infection and disease in renal transplant recipients.” Transplantation, årg. 82 Suppl 2, s. 15-17. [7]

 

Åsberg A, Hjelmesæth J, Voytovich MH & Hartmann A (2006) “Endothelial function in renal transplant recipients is associated with circulating nitric oxide, ACE inhibitor use and time after transplantation.” Vascular Disease Prevention, nr. 3, s. 229-234.

 

Hjelmesæth J, Åsberg A, Müller F, Hartmann A & Jenssen T (2005) “New-onset posttransplantation diabetes mellitus: Insulin resistance or insulinopenia? Impact of immunosuppressive drugs, cytomegalovirus and hepatitis C virus infection.” Current Diabetes Reviews, nr. 1, s. 1-10. [9]

 

Midtvedt K, Hjelmesæth J, Hartmann A, Lund K, Paulsen D & Jenssen T (2004) “Insulin resistance after renal transplantation. The effect of steroid dose reduction and withdrawal.” J Am Soc Nephrol., nr. 15, s. 3233-3239.

 

Hjelmesæth J (2005) ”Er cytomegalovirus forbundet med diabetes?” Tidsskr Nor Lægeforen, årg. 125, nr. 18, s. 2457.

 

Hjelmesæth J (2005) ”Nyoppstått diabetes mellitus etter nyretransplantasjon.” LNT (Landsforeningen for nyretransplanterte)-nytt, nr.1:, s. 4-6. [12]

 

Hjelmesæth J (2005) ”Posttransplantasjons-diabetes mellitus; Eksotisk sjelden sykdom?” Diabetesavisen, årg. 17, nr. 3, s. 3-5.

Prosjektleder/forsker

Jøran Hjelmesæth

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Diabetes etter transplantasjon
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2003: kr 550 000, 2004: kr 138 000, 2005: kr 998 000
Startdato
01.10.2003
Sluttdato
01.10.2006
Status
Avsluttet