Type 2- diabetes og overvekt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Stadig flere mennesker får type 2-diabetes, som er en sykdom som skyldes både arv og livsstil

Bakgrunn: Stadig flere mennesker får type 2-diabetes, som er en sykdom som skyldes både arv og livsstil. Behandlingen består av kost- og mosjonsendringer, medikamenter og evt. insulinbehandling. Sykdommen forverres over år og etter ca 10 års varighet er insulinbehandling oftest nødvendig for god blodsukkerkontroll. Insulinbehandling medfører vanligvis vektøkning, som kan være uheldig da overvekt ofte er en bidragende faktor til at sykdommen utvikles og forverres. 

 

Målsetning: Å undersøke effekt av livsstilsendring og/eller insulinbehandling på vekt, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og på hjerte- og kar-relatert sykdom og død, blant personer med type 2-diabetes.

 

Metode: Prosjektet bygger på materiale fra tre undersøkelser blant personer med type 2-diabetes: 1) AKTIV-studien der 38 personer deltok 2) OCTOPUS-studien, 53 personer 3) DIGAMI 2-studien, en multisenter-studien med 1253 pasienter.

 

Resultater: I AKTIV-studien så vi at endret kost og trening i ett år senket blodsukkeret like effektivt som insulin. Alle som deltok i studien fikk og en bedre sammensetning av fettstoffer i blodet (bl.a. kolesterol). De som fulgte kost- og mosjonsprogrammet gikk i gjennomsnitt ned tre kg i vekt, mens de som fikk insulin, økte fem kg [1]. Kost- og mosjonsgruppa hadde dessuten en bedring i flere nye risikomarkører for hjerte- og karsykdom (PAI-1, TNF-α og CRP), mens insulinbehandling forverret noen av disse (PAI-1, TNF-α og leptin) [2]. Ett år etter at studien var slutt hadde de som ikke brukte insulin lagt på seg igjen, og blodsukkernivåene hadde steget til samme nivå som før studiestart [1].

 

Den tredje artikkelen i avhandlingen omhandler insulinbehandlings virkning på hormonet leptin, akutt og ved lang tids behandling av type 2-diabetes og bygger på AKTIV-studien og OCTOPUS-studien. I artikkelen viser vi at insulin øker serum-leptinnivået akutt og denne økningen i s-leptin er assosiert med vektøkning i løpet av ett års behandling med insulin. Leptinøkningen skjer dessuten forut for vektoppgangen ved langtids insulinbehandling [3].

 

Vi undersøkte også betydningen av ulike behandlingsmåter i DIGAMI 2-studien blant 865 personer med type 2-diabetes som var innlagt på sykehus med mistanke om hjerteinfarkt [4]. De som fikk insulinbehandling økte mer i vekt enn de som fikk annen diabetesbehandling. Det var også flere tilfeller av nye hjerteinfarkt i denne gruppa. Det var likevel ingen sammenheng mellom vektøkningen og risiko for nye hjerteinfarkt.

 

Konklusjon: Studiene viser at endret kosthold og fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes, kan ha minst like god effekt på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som insulin.

 

Doktorgradsavhandling:

Aas AM (2008) Lifestyle intervention and insulin in the treatment of type 2 diabetes. The effect of different treatment modalities on body weight and cardiovascular risk. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-910-1.

 

Artikler:

Aas AM, Bergstad I, Thorsby PM, Johannesen Ø, Solberg S & Birkeland KI (2005) “An intensified lifestyle intervention program may be superior to insulin treatment in poorly controlled type 2 diabetic patients on oral hypoglycaemic agents. Results of a feasibility study.” Diabetic Medicine, årg. 22, s. 316-322. [1]

 

Aas AM, Seljeflot I, Torjesen PA, Diep LM, Thorsby PM & Birkeland KI (2006) “Blood glucose lowering by means of lifestyle intervention has different effects on adipokines as compared to insulin treatment in subjects with Type 2 diabetes.” Diabetologia, årg. 49, s. 872-880. [2]

 

Aas AM, Hanssen KF, Berg JP, Thorsby PM & Birkeland KI “Insulin-stimulated increase in serum leptin levels is associated with and precedes weight gain during insulin therapy in type 2-diabetes.” Innsendt 2008. [3]

 

Aas AM, Öhrvik J, Malmberg K, Rydèn L & Birkeland KIInsulin-induced weight gain in patients with type 2 diabetes and cardiovascular events. A report from the DIGAMI 2 study.” Diabetes, Obesity and Metabolism, Epub før trykking: DOI 10.1111/j.1463-1326.2008.00964. [4]

 

Prosjektleder/forsker

Anne-Marie Aas

Hovedveileder

Kåre I. Birkeland

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Type 2- diabetes og overvekt
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2003: kr 460 000, 2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet