Treff en likeperson!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De siste årene har Diabetesforbundet gitt opplæring til ca. 100 likepersoner, 40 likefamilier og ca. 100 motivasjonsgruppeledere. En kartlegging av behov i forbindelse med ny strategi for 2019-2021 viser at tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer ønsker at vi skal styrke vårt likepersonarbeid. Kartleggingen viser at få kjenner til det likepersontilbudet vi har, og at vi bør synliggjøre dette mer. Fordelen med å snakke med en likeperson er mange. De kan gi støtte og veiledning knyttet til erfaringer fra hverdagen, slik som barnehage, skole, kosthold, aktivitet osv.

Målsetting

Ved å produsere 5 korte filmer om likepersonarbeid har vi et todelt mål: – Å gjøre våre tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer bedre kjent med vårt likepersontilbud. – Å bevisstgjøre alle de som får opplæring som likeperson i hva oppgaven går ut på.

Målgruppe

– Personer som nylig har fått diabetes type 1. – Personer som nylig har fått diabetes type 2. – Foresatte til barn som nylig har fått diabetes type 1.

Antall personer i målgruppen

230000

Beskrivelse av gjennomføring

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil det bli opprettet en prosjektgruppe der representanter fra vårt likepersontilbud er inkludert, samt psykolog og diabetessykepleier fra vårt medisinske nettverk. Dette for å sikre brukermedvirkning og ikke minst kvalitet på det diabetesfaglige innholdet. Manus vil bli utarbeidet av kommunikasjonsenheten i Diabetesforbundet, og vil ta utgangspunkt i ulike former for likepersonarbeid. Dette manusarbeidet gjøres sammen med prosjektgruppa, og det vil bygge på ulike helsepsykologiske argumenter som tydeliggjør fordelen med å benytte tilbudet. Hovedpersonene i filmene vil vi finne blant våre egne likepersoner, Diabetes type 1 og type 2, samt pårørende. Dette skaper et realistisk bilde slik at folk kjenner seg igjen. Organisasjonsrådgiver i DF vil fungere som prosjektleder. Innholdet i filmene vil blant annet omhandle: – Møte med en ungdom som forteller om sine erfaringer med det det å være ung og ha diabetes type 1. – Møte med en likeperson som forteller hvorfor han/hun ville være likeperson og sine erfaringer med diabetes type 1 eller type 2. Filmene vil avsluttes med informasjon om likepersonstilbudet og muligheten for å snakke med en av våre likepersoner.

Fremdriftsplan

Fase 1 (januar – juni 2019.): Oppstart prosjektgruppe, arbeid med manus, brukermedvirkning, manus ferdigstilt. Fase 2 (august. – desember): Filming, filming ferdigstilt, redigering, redigering ferdigstilt, publisering, markedsføring, evaluering, oppsummering/etterarbeid

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Øygard

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Treff en likeperson!
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2019: kr 231 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring