Trygghet for de aller minste

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kun 30% av barn og unge med diabetes type 1 når behandlingsmålene for diabetes. Blodsukkeret påvirkes av mer enn mat, både fysisk aktivitet, humør og stress er også viktig. For små barn uten språk , er det vanskelig å fange opp faresignaler for lavt- eller høyt blodsukker. Diabetesforbundet får stadig høre fra foreldre som opplever møtet med barnehager som vanskelig. Dette handler ikke nødvendigvis om uvilje, men snarere om mangel på god informasjon om sykdommen, forståelse for den nødvendige tilretteleggingen eller mangel på ressurser. Vi vet at verktøy som dette er etterspurt.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle en digital materiellpakke som skal bidra til en god hverdag i barnehagen for barn med diabetes type 1. Materiellpakken vil inneholde en veileder, et hefte med maler og en informasjons- og opplæringspakke om diabetes.

Målgruppe

A. Barnehagebarn som har diabetes type 1 B. Foreldre til barn i alderen 0-6 år med diabetes type 1 C. Barnehager med én eller flere barn med diabetes

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil ha en tidsperiode på 10 måneder. Det skal settes ned en prosjektgruppe bestående av to representanter fra det nasjonale Barn -og familieutvalget (BFU) i Diabetesforbundet, samt to foreldrepar som har barn i barnehage fra ulike fylker. Sammen med prosjektlederen vil gruppen fungere som en referansegruppe, og ha dialog og utprøving i sine respektive barnehager. Erfaringene fra utprøvingen, samt erfaringer BFU allerede har fra Diabetesskolesekken, vil danne grunnlaget for materiellpakken. Alle elementer i materiellpakken vil legges elektronisk på diabetes.no – slik at alle han fylle inn personlig informasjon om sitt barn og printe dette. Markedsføring vil i hovedsak skje via Diabetesforbundets frivillighetsapparat, blant annet på våre arrangementer. Det vil bli gjennomført en evaluering av prosjektet i sluttfasen av prosjektperioden. Dette vil gjøres ved at et spørreskjema blir sendt til de involverte foreldrene og barnehagene. På bakgrunn av dette kan malene endres og optimaliseres. Diabetesforbundets har ansvar for at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle barnehager som har barn med diabetes. Diabetesforbundet vil selv koste nødvendig oppgradering og vedlikehold av materiellet utover prosjektperioden.

Fremdriftsplan

Prosjektperiode: Januar 2018 – oktober 2018. Materiellpakken være klar til testing fra mai. Testperioden varer ut august slik at vi også får med de som begynner i barnehage høsten 2018. Deretter oppdateres materiellet, og prosjektet ferdigstilles ila oktober. Prosjektgruppen gir innspill underveis til innhold, og gir tilbakemelding på tekstutkast, design og form på de ulike elementene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Trygghet for de aller minste_Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Mari Johannessen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trygghet for de aller minste
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 184 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.08.2021
Status
Under gjennomføring