– Behov for støtte i en krevende hverdag

Diabetesforbundet vil tilby støttesamtaler med psykolog til personer med diabetes.

Psykolog Jon Haug er en av de som har sagt seg villig til å stille opp i denne tjenesten. Foto: Diabetesforbundet

Personer med diabetes er i risikogruppen. Det er særlig personer med diabetes som har komplikasjoner og/eller andre tilleggssykdommer som er spesielt utsatt. Eldre personer med risikofaktorer kan få alvorlig forløp av koronaviruset.

– I denne situasjonen vil personer med diabetes trenge både ekstra medisinsk og psykologisk støtte. Utrygghet og engstelse kan påvirke både søvnmønster og energinivå, og det øker behovet for profesjonell assistanse, forteller prosjektleder Ann-Merethe Mannvik.

Støttesamtaler

Diabetesforbundet vil gi psykologisk støtte og veiledning til personer med diabetes for å håndtere uro, usikkerhet, engstelse og bekymringer. Dette tiltaket skal bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag i en krisetid.

Det er planlagt 200 samtaler a 30 minutter.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Markant økning i henvendelser

Initiativet til prosjektet kom etter at Diabetesforbundet opplevde stor pågang av personer med diabetes som trengte støtte i den situasjonen vi er i nå. Dette er en ny situasjon for mange med isolering og ensomhet.

– Det har vært en markant økning i henvendelser på vår tjeneste Diabeteslinjen, hvor alle kan henvende seg via telefon, melding, FB og chat. Antall henvendelser er firedoblet fra februar til mars i år. Mange er bekymret og har mest et behov for å bare snakke med noen, sier Mannvik.


Sluttrapportsammendrag

Diabetesforbundet er svært fornøyd med tiltaket og at vi har klart å imøtekomme behov for psykologiske støttesamtaler. Vi er fornøyde med antall personer vi har klart å nå ut til, både gruppevis, men også enkeltvis. Behovet var påberegnet litt større enn det vi erfarte under tiltaket, og det er årsaken til at vi ikke har gjennomført 200 psykologiske støttesamtaler. 117 har blitt gjennomført. Kartlegging av behov i forkant av gjennomføringen kunne ha blitt gjort bedre. Vi har brukt mer midler enn budsjettet, og spesielt markedsføring har kostet mye. Dette har bestått av at Dialogsenteret har tatt kontakt med personer som ikke er digitale og informert om tilbudet. Totalt har 494 personer deltatt på fem webinarer. Webinarene er tilgjengelig på YouTube.


Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Personer med diabetes er i risikogruppen. Det er særlig personer med diabetes som har komplikasjoner og/eller andre tilleggssykdommer som er spesielt utsatt. Eldre personer med risikofaktorer kan få alvorlig forløp av koronaviruset. I denne situasjonen vil personer med diabetes trenge både ekstra medisinsk og psykologisk støtte. Utrygghet og engstelse kan påvirke både søvnmønster og energinivå, og det øker behovet for profesjonell assistanse.

MÅL
Gi psykologisk støtte og veiledning til personer med diabetes for å håndtere uro, usikkerhet, engstelse og bekymringer. Tiltaket skal bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag i en krisetid. Samtalene vil bære preg av her-og-nå støtte og ikke tradisjonell psykoterapi.

MÅLGRUPPE
Primærmålgruppen er personer med diabetes type 1 og diabetes type 2. Behovet for psykologisk støtte vil variere, men det er ekstra viktig at personer med stor grad av engstelse og store bekymringer har tilgang til psykolog.

TIDSBRUK
Det blir et lavterskeltilbud der personer med diabetes kan booke 30 minutters samtale med diabetespsykologen via telefon eller video på sikker linje. Den som booker samtale, velger selv hvordan denne skal gjennomføres og psykologen har ansvaret for at den sitter på sikkert sted uten forstyrrelser etter gjeldende retningslinjer. I støttesamtalen tas det utgangspunkt i de spørsmålene, bekymringene og erfaringene innringerne måtte ha. Samtalen vil ha en form som krisesamtale der personer får konkrete psykologiske verktøy de kan bruke i sin diabeteshverdag umiddelbart for å dempe bekymring og uro, og stå bedre rustet til å gjennomføre egenbehandling av diabetes i en krevende tid.

FASE 1: Oppstart (april)
1. Bookingsystem klargjort for støttesamtaler
2. Markedsføring
3. Tilbudet er igangsatt

FASE 2: Evaluering (oktober)
4. Alle samtaler og webinarer er gjennomført
5. Evaluering av prosjektet

Tiltaket skal bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag i en krisetid.

Prosjektleder

Ann-Merethe Mannvik

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
03.04.2020