Økt nytte av blodsukkermåling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Over 35 millioner blodsukkermålinger gjøres årlig av pasienter med diabetes i Norge, primært for å følge egenbehandlingen tett. Målet for dette prosjektet var å gjøre det mulig å øke verdien av disse målingene, for pasienten, behandlere og i forskningsøyemed. Dette er nå teknologisk realisert ved et mobiltelefonbasert system for automatisk innsamling og presentasjon av blodsukkermålingene for pasient, slik at de også kan ha en langsiktig læringseffekt.

 

Løsningen for overføring av blodsukkermålinger til mobiltelefon er utviklet og testet over lang tid. Andre faktorer som har vesentlig betydning for blodsukkernivået og egenbehandlingen av diabetes, som fysisk aktivitet, overføres også automatisk til telefonen, samt at pasienten selv kan legge inn faktorer som matvaner og hvor mye insulin man bruker til det enkelte måltid. Sammenstillingen av disse parametrene gjøres i mobiltelefonen og de blir presentert på telefonen på en grei og forstålig måte. Dataene kan i tillegg overføres fra telefonen til lokal PC. Den praktiske nytten av systemet, for pasienten og helsevesenet, vil ytterligere bli gjenstand for studier i 2010 til 2012 i randomiserte studier og andre forskningsprosjekter som allerede er igangsatt.

 

Den største utfordringen i prosjektet har vært å kunne overføre, samle, bearbeid og tilgjengliggjøre data via Internett. De datatekniske og juridiske konsekvensene av at pasienten samler data om egen helse på denne måten er lite utredet. Prosjektet har igangsatt et arbeid her, og resultater kan forventes i tilgrensede prosjekter ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

 

Prosjektet har lagt grunnlag for en bred etablering av prosjekter innen diabetes ved NST. De teknologiske løsningene blir direkte videreført i både nasjonale og internasjonale prosjekter.

 

Prosjektleder/forsker

Geir Østengen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Økt nytte av blodsukkermåling
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Nasjonalt senter for telemedisin
Beløp Bevilget
2007: kr 495 000, 2008: kr 488 000, 2009: kr 492 000
Startdato
15.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet