Øycelletransplantasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ved Rikshospitalet har vi i dette prosjektet utført til sammen 10 transplantasjoner av insulinproduserende øyceller til i alt

Ved Rikshospitalet har vi i dette prosjektet utført til sammen 10 transplantasjoner av insulinproduserende øyceller til i alt fire pasienter med type 1 diabetes mellitus. Alle fire pasientene er tidligere nyretransplantert, og brukte immunsupprimerende medikamenter før øycelletransplantasjonen. Overføringen av øycellene skjer ved hjelp av lokalbedøvelse, og ved at cellene sprøytes inn i portvenen som fører blod til leveren. Cellene fester seg i leveren og produserer insulin i henhold til blodsukkeret. Samtlige pasienter har fått to eller tre overføringer av øyceller hver. Tre pasienter er blitt helt insulinfrie, den siste pasienten har redusert sitt insulinforbruk fra 100 enheter til 20 enheter daglig (insulininjeksjon én gang i døgnet), og har redusert sin HbA1c-verdi fra 12.5% til 8%. Han har ikke lenger følinger. Ingen alvorlige komplikasjoner er registrert hos noen av pasientene.

 

Prosjektet fortsetter i 2004 inntil til sammen 40 pasienter er inkludert på skandinavisk basis, sannsynligvis 9-10 pasienter i Norge. Ytterligere tre pasienter er allerede klarert for øyceller, ytterligere tre pasienter meldes snart på ventelisten. Foreløpig ser øycelletransplantasjon ut til å være et aktuelt behandlingsalternativ hos pasienter med spesielt vanskelig regulerbar diabetes. Imidlertid har vi foreløpig ikke gitt øyceller til pasienter som ikke bruker immunsuppresjon fra før. Vi vil sannsynligvis nærme oss denne pasientgruppen i vår neste forsøksprotokoll.

 

Det vil bli laget en felles nordisk publikasjon når 40 pasienter totalt er operert. Deretter vil det bli skrevet mer om de erfaringer som er gjort i Norge.

Prosjektleder/forsker

Trond Jenssen

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Øycelletransplantasjon
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 170 000, 2003: kr 178 000
Startdato
01.12.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet