Enterovirus og type 1 diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Enterovirus infeksjoner kan ha betydning for utvikling av type 1 diabetes (T1D). Virus infeksjoner skyldes et komplekst samspill mellom virus og vertsfaktorer. For å studere betydning av enterovirus som risikofaktor for T1D er det nødvendig å nøste opp i dette komplekse samspillet.

Målsetting

Påvise felles genetiske markører for enterovirus og T1D, samt utforske potensielle interaksjoner mellom enterovirus, genetiske faktorer og T1D med den hensikt å få økt forståelse av etiologiske årsaksmekanismer for T1D. Som et ledd i dette ønsker vi å studere om det er en sammenheng mellom de bestemte genetiske markørene og hyppigheten av enterovirus RNA som man finner hos friske barn.

Design, metode, materiale

Flere tusen longitudinelle månedlige avføringsprøver, samt blodprøver tatt i de første leveårene fra nesten 1000 friske barn med og uten høy genetisk risiko for T1D ble hentet fra “MIDIA – Miljøårsaker til type 1 diabetes” studien. Prøvene ble analysert for enterovirus RNA ved real-time PCR. DNA fra blodprøver fra barnet ble testet for såkalte single nucleotide polymorphisms (SNPs) i gener og genområder som er immunrelaterte og som også har med risiko for type 1 diabetes å gjøre, men som hver og en har så liten effekt at de ikke kan predikere (forutsi) noen risiko for T1D.

Gjennomføring

I tråd med målsettingen har det blitt gjennomført assosiasjonsstudier for å finne felles genetiske markører for enterovirus og T1D. I den forbindelse har vi testet for type 1 diabetes HLA genene spiller en rolle for mottakelighet for enterovirus (Witsø E et al., Viral Immunol. 2012 Jun;25(3):187-92). Det ble også testet for om det er en assosiasjon eller sammenheng mellom såkalte polymorfismer av et annet diabetes gen, IFIH1, som er viktig fordi det det har med gjenkjenning av RNA virus å gjøre, og enterovirus i både blod- og avføringsprøver (Witsø E et al., PLoS One. 2011;6(11); Cinek O et al., PLoS One. 2012;7(11)).

Resultater

Diabetes varianter av det antivirale genet IFIH1 har liten betydning for hyppigheten av enterovirus RNA i tarmen, men den vanlige diabetes varianten av IFIH1 spiller en rolle for hvor hyppig viruset kommer over i blodet hos friske barn, og denne sammenhengen var uavhengig av om man fant enterovirus i tarmen eller ei. Dette kan derfor være en mulig mekanisme for IFIH1 genet sin assosiasjon med T1D.

Samarbeidspartnere

Lars Christian Stene, forsker ved FHI (Folkehelseinstituttet) har bidratt med faglig veiledning/veiledning i statistiske analyser, lege/forsker Ondrej Cinek, Motol University Hospital, Praha, Tsjekkia – bidratt med testingen av virus og SNPs. og Flemming Pociot,

Videre planer

Resultatene er publisert, men det gjenstår mye forskning før man forstår mekanismene for virus indusert T1D. Virus som trigger for utvikling av T1D er trolig svært komplisert, og det vil kreve store og langsiktige studier for å klare å finne signifikante sammenhenger. Framtidige studier må også teste virus gentotypene siden det kan bare være visse stammer som står bak. I tillegg må man flere studier gå sammen for å finne virus vertsgenene som er involvert, og her er det trolig hundrevis av gener.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Dette prosjektet har ikke direkte hatt noe samarbeid med søkerorganisasjonen underveis.

Publikasjonsliste

Cinek O, Tapia G, Witsø E, Kramna L, Holkova K, Rasmussen T, Stene LC, Rønningen KS (2012) “Enterovirus RNA in peripheral blood may be associated with the variants of rs1990760, a common type 1 diabetes associated polymorphism in IFIH1.” PLoS One, vol. 7, nr. 11.
Doi: 10.1371/journal.pone.0048409.

Witsø E, Cinek O, Tapia G, Rasmussen T, Stene LC, Rønningen KS (2012) “HLA-DRB1-DQA1-DQB1 genotype and frequency of enterovirus in longitudinal monthly fecal samples from healthy infants.” Viral Immunol. Jun, vol. 25, nr.3.
Doi: 10.1089/vim.2012.0001.

Witsø E, Tapia G, Cinek O, Pociot FM, Stene LC, Rønningen KS (2011) “Polymorphisms in the innate immune IFIH1 gene, frequency of enterovirus in monthly fecal samples during infancy, and islet autoimmunity.” PLoS One, vol. 6, nr. 11. Doi: 10.1371/journal.pone.0027781.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Cinek et al, Plos One, 2012.pdf
Witsø et al., Plos One, 2012.pdf
Witsø et al., Viral Immunology, 2012.pdf

Sluttrapportsammendrag

Cinek O, Tapia G, Witsø E, Kramna L, Holkova K, Rasmussen T, Stene LC, Rønningen KS (2012) “Enterovirus RNA in peripheral blood may be associated with the variants of rs1990760, a common type 1 diabetes associated polymorphism in IFIH1.” PLoS One, vol. 7, nr. 11.
Doi: 10.1371/journal.pone.0048409.

Witsø E, Cinek O, Tapia G, Rasmussen T, Stene LC, Rønningen KS (2012) “HLA-DRB1-DQA1-DQB1 genotype and frequency of enterovirus in longitudinal monthly fecal samples from healthy infants.” Viral Immunol. Jun, vol. 25, nr.3.
Doi: 10.1089/vim.2012.0001.

Witsø E, Tapia G, Cinek O, Pociot FM, Stene LC, Rønningen KS (2011) “Polymorphisms in the innate immune IFIH1 gene, frequency of enterovirus in monthly fecal samples during infancy, and islet autoimmunity.” PLoS One, vol. 6, nr. 11. Doi: 10.1371/journal.pone.0027781.

Prosjektleder/forsker

Elisabet Witsø

Hovedveileder

Kjersti Skjold Rønningen

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Enterovirus og type 1 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. for epidemiologi
Beløp Bevilget
2009: kr 685 000, 2010: kr 700 000, 2011: kr 725 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet