SunnStart mat&helse for innvandrere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Innvandrerbefolkningen har risiko for visse alvorlige folkehelseproblemer, som fedme og utvikling av diabetes, anemier og mangel på vitamin D, som gjør det ekstra viktig for å forstå sammenhenger mellom mat, næring, aktivitet og hvile – og hvordan det påvirker helsen. God helse er essensielt for integrering og deltakelse i samfunnet. Tiltak med undervisning i teori og praksis om mat og helse, kan bidra til å forebygge og fremme helse, evt. forebygge videre utvikling av sykdom, bedre egenhåndtering av sykdom for målgruppen.

Målsetting

Å gjøre overgangen til det norske samfunnet lettere for personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn, ved å kurse 120 personer fra frivilligeorg., frisklivesentraler og mottak, hvorav 18 blir kursledere i eget nettverk med tittelen helseambassadør i temaet mat og helse.

Målgruppe

Personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn fra frivillige innvandrerorganisasjoner, frisklivsentraler og mottak.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

– Veilede nøkkelpersoner i Innvandrerorganisasjoner og frivillige i praktisk matlaging og undervisning i mat og helse med Taching of Teachers (TOT)-metode ute i samfunnet lokalt, samt tilby faste aktiviteter via Interkulturelt museum der FROA har startet Ny… Norsk senter i Oslo sentrum. – Arrangere dialogmøter mellom innvandrerorganisasjoner og helseaktører. – Arbeide systematisk med introduksjonsordningen, voksenopplæringen og asylmottak for implementering av helseinformasjon slik at nyankomne innvandrere får tidlig, nok og tilrettelagt informasjon. Dette innebærer bl.a. å forankre undervisningsplaner i mat og helse på ledernivå, samt arbeide for bedre delingsplattformer på tvers av bydeler, kommuner og fylker. – Videreutvikle ferdig materiell om mat og helse til spesifikke grupper etter behov gjennom brukermedvirkning, samt utvikle nytt materiell etter behov, med bruk av den didaktiske relasjonsmodellen og fokus på helseinformasjonsforståelse, og evaluere med Suitability assessment of materials (S.A.M)vertkøyet.

Fremdriftsplan

2017-19: Fastsette prosjekt og ressursgruppe. Underskrive intensjonsavtaler med aktørene. Avdekke behov basert på fokusgruppeintervjuer knyttet til kompetansebehov og spissing av materiell. Utvikle nytt materiell, rekkrutere frivillige til helseambassadører, utvikle kurspakker og planlegge gjennomføring av kursing. Kurse tot. ca. 60 personer i -18 og -19 Gjennomføre prosessevaluering og rapportere etter behov.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

20211013 Sluttrapport FERDIG.pdf

Prosjektleder/forsker

Aud Marit Eriksen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
SunnStart mat&helse for innvandrere
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus Ressurssenter for migrasjonshelse
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000, 2018: kr 350 000, 2019: kr 220 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
28.02.2021
Status
Avsluttet