Diabetestelefonen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn

Diabetes er en sykdom som krever opplæring og informasjon for at man best mulig skal kunne mestre sykdommen. Behovet for informasjon og veiledning om diabetes er stort. Norges Diabetesforbund driver utstrakt informasjonsvirksomhet og har merket at det er et behov hos mange brukere å kunne snakke med noen og stille spørsmål om diabetes. I alle tider har det blitt utført veiledning per telefon, men vi ønsket nå å systematisere dette slik at man også kunne få en kvalitetsheving på tjenesten.

 

Målsetting

Målet med prosjektet er å møtekomme spørsmål fra personer med diabetes og andre, om diabetes og tilhørende problemstillinger.

 

Gjennomføring

I starten var informasjonstelefonen åpen alle hverdager fra kl. 09.00 – 19.00. Erfaringer etter ca. et halvt år i drift viste at det var svært få telefoner etter kl. 16.00. Derfor reduserte vi åpningstidene til å gjelde alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. De hverdagsprofesjonelle (1. linjen) er de som svarer på telefonen, men har mulighet til å henvise innringer til helsepersonellet (2. linjen). Helsepersonellet kan da ringe tilbake og det blir satt opp vaktlister slik at det kan avtales tid med innringer. På denne måten ville vi få en bedre utnyttelse av helsepersonellets tid og ressurser.

 

Da bruk av informasjonstelefon var noe helt nytt for Norges Diabetesforbund ønsket vi å kunne føre statistikk som et hjelpemiddel i evalueringen av tjenesten. De som svarer på 1. linjen har derfor et skjema der de noterer en del opplysninger som så blir registrert i en database.

 

Når det gjelder å svare på telefonen på dagtid ble dagene fordelt mellom Hordaland Diabetessenter, Møre og Romsdal fylkeslag, sekretariatet og etter hvert også Aust-Agder fylkeslag (fra 2000).

 

Resultater

Fra vi startet opp i februar 1999 og ut året var det totalt 2022 henvendelser, mens det i 2000 har vært en økning til 2346 henvendelser (16%). De som ringer inn spør i hovedsak om mat, rettigheter, hjelpemidler, senkomplikasjoner, tabletter og insulin. Dette er viktig informasjon for Norges Diabetesforbund i det videre arbeidet med å utvikle brosjyrer og informasjonsmateriell til brukerne. Da bruk av informasjonstelefon var noe helt nytt for Norges Diabetesforbund ønsket vi å kunne føre statistikk som et hjelpemiddel i evalueringen av tjenesten. De som svarer på 1. linjen har derfor et skjema der de noterer en del opplysninger som så blir registrert i en database.

 

Både evalueringen og det generelle inntrykket vi sitter igjen med er at dette har vært et veldig populært tilbud.

 

Videre planer

På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene vi har fått på dette prosjektet vil vi i 2001 utvide veiledningstjenesten og gjøre den tilgjengelig på internett og i bladet Diabetes i tillegg til på telefonen. En av grunnene til dette er at vi ønsker at veiledningstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet.

Prosjektleder/forsker

Jak Jervell

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Diabetestelefonen
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 500 000, 2000: kr 500 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet