Diabetesnettverk – Norge

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Diabetesnettverk i Norge startet i 1998 med et ettårig igangsettingsprosjekt finansiert med midler fra Aker diabete

Prosjektet Diabetesnettverk i Norge startet i 1998 med et ettårig igangsettingsprosjekt finansiert med midler fra Aker diabetes forskningssenter, Norsk Diabetiker senter og Norges Diabetesforbund.  De siste tre årene har ”Diabetesnettverk i Norge” blitt finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering. 

 

Prosjektet har i stor grad rettet nettverksbyggingen mot tre hovedområder:

·        Elektroniske nettverk

·        Personlige nettverk

·        Organisatoriske nettverk

 

Elektroniske nettverk: Når vi bruker ordet ”nettverk” vil mange umiddelbart tenke internett eller andre former for elektroniske sammenkoblinger. Diabetesnettverk er det også. I løpet av prosjektet har det vært en enorm utvikling på IT-området i organisasjonen. Denne utviklingen kan neppe tilskrives prosjektet alene, men det er grunn til å tro at DiN har bidratt til at organisasjonen har satt i gang flere prosjekter og hatt en mer systematisk og målrettet fokusering på dette området. Mye tyder på at vi nok ville ha kommet dit vi er i dag, men det ville tatt oss lenger tid.

 

Personlige nettverk: Prosjektet ønsket både å etablere/styrke kontakten mellom den enkelte faggruppe og Diabetesforbundet, samt å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom faggruppene. For å oppnå dette har man hatt kontaktmøter med sentrale representanter for de enkelte organisasjonene der. I tillegg har det blitt arrangert årlige nettverkskonferanser og nettverksmøter der målet har vært å etablere tverrfaglige møteplasser.

 

Organisatoriske nettverk: Prosjektet har gjennom systematisk nettverksarbeid bidratt til å skape, fornye og videreutvikle nettverk mellom organisasjoner. Dette er alle organisasjoner med faggrupper innen helse- og sosialtjenesten som har diabetes som en større eller mindre del av sitt arbeidsområde og hvor grunntanken for samarbeidet er basert på sykdommen som felles utfordring. På mange måter har DiN bidratt til en økt bevisstgjøring og fokusering på diabetes i organisasjonene.

 

Nettverksbygging har gjennom prosjektet Diabetesnettverk i Norge blitt en etablert arbeidsmetode i organisasjonen, og prosessene fortsetter både gjennom nye nettverksrelaterte prosjekter og gjennom organisasjonsarbeidet generelt.

Prosjektleder/forsker

Anne Mette Liavaag

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Diabetesnettverk – Norge
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Prosjektet “Diabetesnettverk – Norge”
Beløp Bevilget
1999: kr 1 000 000, 2000: kr 700 000, 2001: kr 700 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet