Kvinner og risiko for type 2 diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Forekomsten av type 2 diabetes (T2D) øker. Tilstanden kan forebygges eller utsettes gjennom moderate livsstilstiltak (kosthold og fysisk aktivitet), men i Norge har dette ikke blitt systematisk innarbeidet i det forebyggende arbeidet i kommunene i tråd med nasjonale anbefalinger. Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har 7 ganger høyere risiko for T2D enn kvinner som ikke fikk dette. Kvinner fra etniske minoriteter eller med lav sosioøkonomisk status har også en høy risiko for svangerskapsdiabetes og T2D. Bydelene i Groruddalen er pionerer nasjonalt for helsefremmende og strategisk arbeid for å redusere sosiale og etniske helseforskjeller, på helsestasjoner, hos fastleger og på Frisklivssentraler. Lokalt helsepersonell har etterlyst et verktøy for å identifisere kvinner som vil dra særlig nytte av målrettede tiltak på de etablerte arenaene. Prosjektets overordnede mål er målrettet og tidlig forebygging av T2D hos særlig sårbare kvinner gjennom å utvikle et verktøy for å identifisere disse kvinnene i perioden etter fødsel. Vi vil: 1. I nært samarbeid med Grorud, Stovner og Bjerke bydel invitere tidligere deltakere i STORK Groruddalen studien (823 gravide, 59% etniske minoriteter fulgt fra tidlig i graviditeten til 3 måneder etter fødsel) til en 10 års oppfølgingsundersøkelse, for å studere forekomsten av pre-diabetes og T2D 2 diabetes. 2. Benytte nye og tidligere innsamlede data til å utvikle verktøy for å identifisere kvinner med stor risiko for T2D, slik at disse kan tilbys individuelt tilpassede råd og tilbud om praktisk støtte for livsstilsendring på Frisklivssentralene. Tidligere deltakere vil bli invitert til å fylle ut et nettbasert spørreskjema evt intervju, måling av vekt og blodtrykk samt en enkelt blodprøve (fingerstikk) på lokal helsestasjon. Informasjonsmateriell og spørreskjema vil bli oversatt til fire språk. Gjennomførte fokusgrupper og en vellykket pilotstudie indikerer at undersøkelsen er realistisk. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, nevnte bydeler og Norges Diabetesforbund.

Prosjektleder

Christin Waage

Hovedveileder

Anne Karen Jenum

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Kvinner og risiko for type 2 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2019: kr 865 000, 2020: kr 895 000, 2021: kr 919 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring