Psykiske lidelser og diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mange mennesker lever med diabetes i kombinasjon med en eller flere psykiske lidelser

Mange mennesker lever med diabetes i kombinasjon med en eller flere psykiske lidelser. Denne kombinasjonen gir et alvorlig og komplekst sykdomsbilde som er vanskelig å mestre for den det gjelder og for pårørende. I tillegg stiller det store krav til behandlingsapparatet. I dag finnes det mye informasjon om diabetes, og mye informasjon om psykiske lidelser, det er imidlertid ikke noe informasjonsmateriell som tar for deg diabetes i kombinasjon med psykiske lidelser.

 

Prosjektet Diabetes og psykiske lidelser har som hovedmål å ”spre gyldig informasjon om psykisk sykdom/lidelser i kombinasjon med diabetes til helsetjenesten, brukere, pårørende og andre for å forebygge komplikasjoner og redusere utviklingen av psykiske lidelser. Jo tidligere tegn på psykiske lidelser oppdages, jo større er sjansene for at pasienten blir frisk.”

 

Prosjektet ble startet i mars 2002, og heftet var klart til distribusjon i oktober 2002.

Prosjektleder/forsker

Anne Mette Liavaag

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Psykiske lidelser og diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 200 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet