T2D: Personsentrert helhetlig tjeneste

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Diabetes ligger på syvendeplass for årsak til sykelighet i Norge og er ressurskrevende for første og andrelinjetjenesten hva gjelder diagnostisering, behandling, medisinering, rehabilitering og oppfølging. Riktig oppfølging og behandling er individavhengig. Pasienter rapporterer om fragmenterte tjenester, manglende oppfølging, opplæring og et lite helhetlig pasientforløp. I følge nasjonal diabetesplan er det behov for nye løsninger for oppfølging, behandling og forebygging for personer med type 2 diabetes (T2D). Prosjektet søker å møte foreslåtte tiltak og mål gitt i planen.

Målsetting

Utvikle ny helhetlig, pasientsentrert tjenestemodell for samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for personer med diabetes type 2.

Målgruppe

Personer med diagnostisert diabetes type II, som bor sentralt og/eller desentralisert.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?» søker prosjektet å skape en samhandling mellom forskningsmiljø, kommune-, spesialisthelsetjeneste, frivilligheten og personer med T2D. Samarbeidet vil ved hjelp av kompetansedeling, forskningsmetodikk og tjenestedesign utvikle og implementere en ny helhetlig pasientsentrert tjenestemodell for behandling, forebygging og oppfølging av personer med T2D. Prosjektet tilpasser og anvender forskningsresultater fra laboratoriet inn i tjenesteutvikling og implementering i helsetjenesten (translasjonsforkning). Ved bruk av tiltak som fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi, kunnskap, psykologi, motivasjon, samhandling, egenmestring og teknologi for avstandsoppfølging og mestring, kan prosjektet bidra til livsstilsendring og forebygging av sekundærlidelser hos pasientgruppen. Gjennomføring: Aktuelle deltagere med diagnostisert T2D rekrutteres–>Hva er viktig for deg?–> Kartlegging i ressursgruppe–> personlige og fysiologiske målsetninger–>samordnede tilpassede tiltak i iterativ plan med fastsatte målepunkter for måling av variabler på personlige og fysiologiske målsetninger–>endepunkt ved oppnådd fysiologisk mål–> plan for videre oppfølging.

Fremdriftsplan

Arbeidspakke 1(2019-2020): Innsikt: Behov og infrastruktur i ny tjeneste for livsstilsendring hos personer med T2D Arbeidspakke 2 (10/19-03/20): Utvikling av ny personsentrert og helhetlig tjeneste for livsstilsendring for personer med T2D Arbeidspakke 3 (04/20-08/21): Inklusjon av deltakere i ny tjeneste  (60 deltagere, kjønnsfordelt)  Arbeidspakke 4(06/21-12/21): Overføring til drift (Oppsummering, analyser, publisering)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport MinT2D 240222.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
T2D: Personsentrert helhetlig tjeneste
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund kommune
Beløp Bevilget
2019: kr 630 000, 2020: kr 630 000, 2021: kr 630 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring