Motivasjon med mobil

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn prosjektet
Mange bestemmer seg for å gjøre endringer på sin livsstil, men få lykkes med å opprettholde endringene over tid. Prosjektet ?Motivasjon med mobil? skal bidra til at flere lykkes med livsstilsendring gjennom at den enkelte bli mer bevisst på de valgene man tar i hverdagen. Prosjektet skal bidra til å sette valgene i hverdagen opp imot de målene man selv setter for sin endringsprosess. Etter hvert som man lærer mer om egen evne til å sette mål og å nå de, skal målene kunne bli mer realistiske. Formålet er å lære mer om egne reaksjoner, og å søke kunnskap når spørsmålene oppstår i hverdagen. Mobiltelefonen er noe de fleste har med seg overalt og alltid, og mange av dagens mobiler gjør det mulig å utvikle funksjonalitet for nye områder. Egen helse og livsstil er et område der et slikt verktøy kan bli til stor nytte. Prosjektet vil samarbeide nært med Norges Diabetesforbund (NDF) og deres prosjekt ?Motivasjonsgrupper? finansiert av Helse og Rehabilitering.

Prosjektets målsetning
Hovedmål:
Målsettingen er å forsterke kursopplegget i ?Motivasjonsgrupper? i de tre månedene kurset varer, å bidra til at motivasjonsgruppa fortsetter som et lokalt tiltak ut over kursperioden, og å motivere til at den enkelte klarer å opprettholde sine endringer av livsstil over tid.
Delmål:
Det mobile hjelpemiddelet skal spesielt støtte opp omkring prosessen med å finne, sette og følge opp egne mål for en sunnere hverdag.
Prosjektets målgruppe
Personer med type 2-diabetes eller som har høy risiko for å utvikle diabetes, og som bruker mobiltelefon regelmessig.

Prosjektets betydning
Prosjektet har potensial til å gjøre endringsprosesser enklere i en selvhjelp og likemannssammenheng ved å styrke enkeltindividet i sin prosess, og å gjøre det lettere å trekke egne erfaringer inn i prosessene i motivasjonsgruppene. Det forventes at prosjektet vil utløse forskning på hvordan kan støtte og forsterke selvhjelp og på gruppeprosesser i forhold til livsstilsendring. Metoder og løsninger vil antakelig kunne overføres til andre sykdomsområder der endringer av livsstil har betydning.

Framdriftsplan
Prosjektet er treårig og vil starte med et arbeidsmøte mellom brukergruppen og utviklere der hvilke applikasjoner som skal utvikles vil bli bestemt. Utviklingen vil foregå interaktivt med brukere under hele prosjektperioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0261.pdf

Sluttrapportsammendrag

I dette prosjektet har vi jobbet med å utvikle løsninger for å forsterke Diabetesforbundets konsept «Motivasjonsgrupper». Motivasjonsgrupper har som formål å samle personer med diabetes type 2 for å gi disse tilbud om hjelp og støtte til å endre livsstil. Motivasjonsgruppene består av 8-10 personer og en instruktør, som ofte selv har diabetes. Gruppen møtes noen timer en gang i uken over en periode på ca. 3 måneder.

Løsningen som vi innførte i motivasjonsgruppene kalles Diabetesdagboka, og er et program på en mobiltelefon der brukere får overført blodsukkermålinger direkte fra måleapparatet, og i tillegg kan registrere mat og fysisk aktivitet. Vi testet løsningen i to grupper, en i Harstad i 2010-2011 og en i Bjørkelangen i 2012.

Registrering av blodsukkerverdier ble godt mottatt i begge gruppene. Registrering av fysisk aktivitet ble mye brukt i Harstad, men ikke så mye i Bjørkelangen. Årsaken til dette tror vi er at fysisk aktivitet var en viktig del av møtene i Harstad. Registrering av mat ble lite brukt begge steder. Dette kan være fordi det er uvant for personer med diabetes type 2 å føre oversikt over matinntak, siden dette sjelden blir introdusert til denne målgruppen.

I Bjørkelangen testet vi også et konsept for «sosialt nettverk» på mobiltelefonen, der vi kunne sende tips og informasjon til brukerne, og der brukere selv kunne utveksle erfaringer. Dette ble imidlertid lite brukt, noe vi tror er på grunn av en relativt høy brukerterskel og lite behov siden brukerne uansett møttes jevnlig. Tilbakemeldingene fra brukerne var at Diabetesdagboka kan være et nyttig supplement til motivasjonsgrupper, og virket motiverende for mange.

Prosjektleder/forsker

Erlend Bønes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Motivasjon med mobil
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nasjonalt senter for telemedisin
Beløp Bevilget
2009: kr 544 000, 2010: kr 521 000, 2011: kr 486 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.03.2012
Status
Avsluttet