Å mestre hverdagen med gaming som middel.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hudsykdommer kan være tunge å bære. Spesielt hvis man gjør det alene. I Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung) jobber vi aktivt for å lette byrden diagnosene gir gjennom kunnskap, vennskap & fellesskap. PEF-ung er en barne- og ungdomsorganisasjon for gruppen med hudlidelser eller psoriasisartritt. Vi jobber med å skape aksept, spre kunnskap, lage arena for samhandling og erfaringsutveksling. Våren 2019 gjennomførte vi en brukerundersøkelse blant organisasjonens gutter, da vi ønsker å stimulere til mer aktivitet i gruppen. Svaret var klart, gaming og kompetanse var det gruppen ønsket.

Målsetting for prosjektet

I dette prosjektet vil vi empower gutter med en hudsykdom til å leve bedre med diagnosen. Målet er å gjennomføre en helg hvor deltakerne får økt kunnskap og mestring rundt egen diagnose. Deltakerne skal få nye venner og ett nettverk med andre gutter som opplever samme problematikk som dem.

Målgruppe

Gutter med hudsykdom eller psoriasisartritt fra ungdomsskole alder og til og med 30 år. Dersom noen jenter med interesse ønsker å delta vil det vurderes.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal arrangere en kombinasjon av ønskene, altså en helg bestående av spill og fag. Lørdag vil halve dagen være undervisning/kompetanseheving rundt diagnose/livet med en, mens andre halvdel vil bestå av spill på konsoll (TV-spill) og sosialt samvær. Det legges til rette for gode pauser og pusterom, gode samtaler, samt annen aktivitet for å bryte opp. Vi ønsker et inkluderende arrangement, hvor ikke økonomi og bosted skal sette begrensinger og har derfor gratis deltakelse. Tidligere erfaring viser at det er lettere å engasjere medlemmer til gratis arrangement da en hudlidelse i seg selv koster mye i forebygging og behandling. Det vil settes ned et brukerutvalg som består av gutter med spillkompetanse. Styremedlem i PEF-ung sentralt, Bjørn Erik Strand, vil være med i brukerutvalget. Utvalget skal beslutte hvilke spill vi skal kjøpe, samt bistå hvordan vi rent teknisk kan legge til rette for samspill i etterkant. Dersom ingen i utvalget har kompetanse nok på det vil vi kunne støtte oss på ansatt i KFUK-KFUM, med hovedfokus på spill og e-sport. Deltakerne skal rekrutteres innad i organisasjonen, og informasjon sendes til behandlere slik at de kan opplyse om tilbudet. Det vil også være tilgjengelig på nettside/sosiale media

Fremdriftsplan for prosjektet

jan-feb : rekruttere prosjektgruppe mar-april: møte med prosjektgruppe, fordele ansvar, lage program osv. Det jobbes med å innhente foredragsholder osv. etter samlingen. Vi holder kontakten på nett. Opprette egen discord april- juni: rekruttere deltakere, kjøpe utstyr osv. august-sept: samlingen avholdes i dette tidsrommet okt- des: virtuelle spillkvelder gjennom discord desember: evaluering

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Å mestre hverdagen med gaming som middel.
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 232 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring