Å sørge digitalt – etablering av digitale sorggrupper

Søknadssammendrag

Fransiskushjelpen driver Norges største sorgstøttetilbud basert på likepersonsprinsippet. I 2020 var det økt pågang og lange ventelister for å få plass i en sorggruppe. Sorg som ikke bearbeides kan føre til kronisk sorg eller psykisk uhelse. Gjennom prosjektet ønsker vi å etablere digitale sorggrupper.

Målsetningen er å forebygge psykiske vansker og utvikling av komplisert sorg ved å tilby sorgstøtte til mennesker som i dag ikke får et tilbud. Ved å ta i bruk digitale verktøy kan vi tilby sorgstøtte til flere. Formålet sammenfaller godt med visjonen til Rådet for psykisk helse om et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Målgruppen er sørgende som trenger mer støtte enn hva de får gjennom sitt naturlige nettverk og som ikke får plass i fysiske sorggrupper. De digitale sorggruppene retter seg mot alle aldersgrupper, og kan inkludere mennesker uavhengig av geografi og alder.

De tre første digitale pilotsorggruppene etableres våren 2021, med en ansatt og en frivillig gruppeleder. Høsten 2021 fortsetter pilotgruppene og arbeidet med å gjøre prosjektet kjent. Samtidig utvikles kursopplegg for frivillige sorggruppeledere. Senhøsten 2021 og vinteren 2022 etableres de første sorggruppene som ledes kun av frivillige. Prosjektet evalueres i juni 2022.

Gruppene er inndelt etter type dødsfall, alder og relasjon til avdøde. Prosjektet omfatter minimum 60 deltakere.

Vårt sorgstøttetilbud bygger på likepersonsprinsippet. To frivillige gruppeledere leder sorggruppene. De styrer gruppesamtalene, skaper tillit og passer på at alle som ønsker det kommer til ordet og får dele sine erfaringer. Erfaringsdeling bidrar til selvhjelp og egenmestring.

Gruppene gir rom for å bearbeide og forstå sorgreaksjoner. Det kan forebygge kronisk sorg og uhelse. Metodikken som utvikles i prosjektet kan brukes av flere aktører og på andre tema enn sorg.

Ved å ha struktur i samtalene, tror vi at deltakerne får en progresjon og verktøy til å håndtere sorgen og livet.

Prosjektleder/forsker

Mariell Jansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Å sørge digitalt – etablering av digitale sorggrupper
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
26.05.2021