Kontaktperson

Charlotte Elvedal

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Organisasjonen jobber for et inkluderende arbeidsliv, forebygging av psykiske helseplager, psykisk helse i skoler og barnehager og frivillighet før tvang.

Rådet for psykisk helse har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995.

I 2024 har rådet for psykisk helse fått støtte til10prosjekter
det utgjør4.650.380kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har rådet for psykisk helse fått støtte til650prosjekter
totalt har rådet for psykisk helse fått617.301.475kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Rådet for psykisk helse:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter