En psykt vanlig uke

På NTNU vies en hel festival til den psykiske helsa.

I samarbeid med

«En psykt vanlig uke» er et studentinitiativ på NTNU, der de 40.000 studentene inviteres til festival. I 2023 var temaet «Hverdagslykke». På bilde er representanter for styret, komiteen og frivillige, sammen med Sandra Lyng. Lyng holdt foredrag på festivalen. Foto: Promo

«Hverdagslykke» var tema for studentinitiativet «En psykt vanlig uke» i 2023.

En psykt vanlig uke er et studentinitiativ som oppsto blant linjeforeningene på NTNU. For tre år siden ble initiativet til en egen organisasjon, og nå er «En psykt bra uke» en årlig studentfestival i Trondheim.

Målet med festivalen er å senke terskelen for å snakke om den psykiske helse, og med «hverdagslykke» som tema var hovedfokuset i 2023 tiltak som gjør en forskjell i hverdagen til studentene, for eksempel å motvirke ensomhet.

På festivalen kan studentene delta på en rekke foredrag, aktiviteter og arrangementer i samarbeid med nasjonale og lokale organisasjoner, linjeforeninger og studentsamskipnaden. Eksempler på aktiviter er stressmestring, samtalegrupper, foredrag og spillkveld. Aktivitetene skal også romme en god porsjon sosialisering og interaksjon.


Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

3500

Fremdriftsplan

Fortløpende arbeider styret og komitemedlemmene med å søke penger, promotere festivalen, arrangere små arrangementer og kontakte samarbeidspartnere. Dette gjøres gjennom ukentlige møter og arbeid mellom møtene. Nov: Ukentlige møter der PR-komiteen planlegger promotering nå, samt festivalens digitale deler som instagram-poster og digitale kampanjer. Arrangementskomiteen kontakter samarbeidspartnere og avtaler arrangement. Studentforeningsworkshop avholdes 28. november. Des: PR-komiteen arrangerer julekalender og arbeider videre med ovennevnte. Arrangementskomiteen fastsetter alle store arrangement. Jan: Finansiering skal være sikret innen 1. jan. Etter dette vil vi sikre avtaler med eksterne aktører som Sandra Lyng og @norskehemmeligheter. Ukentlige møter for fastsetting av program. Opptak av frivillige som skal bidra med gjennomføringen av festivalen gjennom promotering, tilstedeværelse på arrangement, opp- og nedrigging samt innkjøp. Promomateriell bestilles. Feb: Programmet skal være klart innen 1. feb. Forberedelser til festival – fordeling av arrangementer mellom styret, komite og frivillige. Bestilling og oppheng av plakater. Mar: Festivalen finner sted 13. til 19. mars 2023. Apr: Nytt styre velges og erfaringsoverføring gjennomføres. Promotering foregår kontinuerlig frem mot festivalen.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
En psykt vanlig uke 2023
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
En Psykt Vanlig Uke
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000
Startdato
13.03.2023
Sluttdato
19.03.2023
Status
Avsluttet