En psykt vanlig uke

På NTNU vies en hel festival til den psykiske helsa.

«En psykt vanlig uke» er et studentinitiativ på NTNU, der de 40.000 studentene inviteres til festival. I 2023 var temaet «Hverdagslykke». På bilde er representanter for styret, komiteen og frivillige, sammen med Sandra Lyng. Lyng holdt foredrag på festivalen. Foto: Promo

«Hverdagslykke» var tema for studentinitiativet «En psykt vanlig uke» i 2023.

En psykt vanlig uke er et studentinitiativ som oppsto blant linjeforeningene på NTNU. For tre år siden ble initiativet til en egen organisasjon, og nå er «En psykt bra uke» en årlig studentfestival i Trondheim.

Målet med festivalen er å senke terskelen for å snakke om den psykiske helse, og med «hverdagslykke» som tema var hovedfokuset i 2023 tiltak som gjør en forskjell i hverdagen til studentene, for eksempel å motvirke ensomhet.

På festivalen kan studentene delta på en rekke foredrag, aktiviteter og arrangementer i samarbeid med nasjonale og lokale organisasjoner, linjeforeninger og studentsamskipnaden. Eksempler på aktiviter er stressmestring, samtalegrupper, foredrag og spillkveld. Aktivitetene skal også romme en god porsjon sosialisering og interaksjon.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

En psykt vanlig uke er et studentinitiativ som oppsto blant linjeforeningene på NTNU. I starten var det en uke der linjeforeningene satt studenters psykisk helse på agendaen. For 3 år siden ble organisasjonen dannet, og nå er det blitt en årlig studentfestival for alle studenter i Trondheim. Ønsket er å senke terskelen for å snakke om den psykiske helsen vi alle har. I år er temaet for festivalen «Hverdagslykke», og vårt hovedfokus vil dermed være tiltak som vil gjøre en forskjell i hverdagen til studentene, og særlig de som sliter mest med f.eks. ensomhet. Studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at så mange som hver 3. student rapporterer alvorlige psykiske problemer, dette er en trend vi ønsker å snu gjennom opplysning, samlingsplasser og åpenhet. RPH’ kurs Hverdagsglede vil være en viktig del av prosjektet. For å klare å treffe så mange som mulig av de 40 000 studentene Trondheim har, må vi arrangere store arrangementer som trekker mange studenter, men også et vidt spekter av arrangementer som treffer ulike deler av studentmassen. Det er behov for flere gode navn som trekkplaster enn vi har kunnet ha tidligere, for selv om det er lettere å snakke om psykisk helse er terskelen fremdeles høy hos mange.

Aktivitet/tiltak/metode

Festivalen arrangeres 13. til 19. mars og hovedtemaet er hverdagslykke. Alle de ulike dagene har forskjellige undertemaer der vi forsøker å skape arrangementer som passer til temaet for dagen. Arrangementene arrangerer vi både alene og i samarbeid med nasjonale og lokale organisasjoner, linjeforeninger og studentsamskipnaden. Grunnet prosjektets målsettinger er lokaler tilrettelagt for sosialisering og interaksjon å foretrekke. Ukas temaer: Man: Hverdagslykke – Hovedtema for festivalen. De små gledene i livet, og det å verdsette dem. Rådet for psykisk helse har foredraget Hverdagsglede. Sandra Lyng skal holde foredrag. Tir: Psykisk velvære – En generell tilstand av tilfredshet, inkludert fravær av negativt stress og overdreven engstelse eller nedstemthet. Mestringskurs med sit, deriblant stressmestring og samtalegrupper for gutter og jenter. Ons: Kropp og sinn – Sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Trening, kosthold og natur er alle aktuelle tema for denne dagen. Samarbeid om aktiviteter med undergrupper hos NTNUI samt Aktiv Campus. Foredrag om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Tor: Livsmestring – Å finne balanse i livet, det å få nok tid til venner, familie, jobb, trening og hvile, samt å takle livets uforutsette hendelser på en bærekraftig måte. Foredrag med @norskehemmeligheter. Fre: Tilstedeværelse – Å være tilstede i øyeblikket, gjennom mindfullnes, latter og tårer. Foredrag om vennskap. Spillkveld, strikk og drikk. Gaming med NTNUI e-sport. Lør: Mangfold – Fokus på identitet, det å finne seg selv og akseptere alle. Samfundsmøte og fest på Studentersamfundet. Søn: Hygge – Aktiviteter med fokus på det å kose seg, og roe ned med en kopp te, god musikk eller båltur. Aktivitetskveld med brettspill, strikking og maling. Konsert. Ingen eksponering av privatpersoner eller innsamling av personlige opplysninger. God promotering i forkant skal sørge for mange deltagere.

Antall deltakere

3500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Festivalen skal skape møteplasser og sosiale arenaer for å forebygge ensomhet blant studentene. I tillegg skal en rekke av arrangementene være opplysende om tiltak enkeltstudentene kan iverksette for å bedre deres psykiske helse i tiden etter festivalen. Festivalen skal sette søkelys på studenters psykiske helse og senke terskelen for å snakke om hvordan man har det. Festivalen skal også oppfordre studenter til å bidra frivillig i kommende festivaler og samarbeidende organisasjoner. Erfaringer fra i fjor viste at arrangementer med lav terskel der man kunne delta sammen med venner, eksempelvis badstue og kattekos fra i fjor var svært populært. Disse arrangementene gjorde deltakerne oppmerksomme på tilbud de ikke kjente til. Vi ønsker derfor å ha flere slike arrangementer i år, deriblant i samarbeid med Bartstua, Dyrebeskyttelsen, Kreftforeningen og sit. Deltagerne på foredragene vi arrangerte i fjor syntes også disse var svært lærerike og fine, men grunnet vanskeligheter med å rekruttere deltagere ønsker vi i år færre rene foredrag med større navn som trekker studentmassene.

Plan for gjennomføring

Fortløpende arbeider styret og komitemedlemmene med å søke penger, promotere festivalen, arrangere små arrangementer og kontakte samarbeidspartnere. Dette gjøres gjennom ukentlige møter og arbeid mellom møtene. Nov: Ukentlige møter der PR-komiteen planlegger promotering nå, samt festivalens digitale deler som instagram-poster og digitale kampanjer. Arrangementskomiteen kontakter samarbeidspartnere og avtaler arrangement. Studentforeningsworkshop avholdes 28. november. Des: PR-komiteen arrangerer julekalender og arbeider videre med ovennevnte. Arrangementskomiteen fastsetter alle store arrangement. Jan: Finansiering skal være sikret innen 1. jan. Etter dette vil vi sikre avtaler med eksterne aktører som Sandra Lyng og @norskehemmeligheter. Ukentlige møter for fastsetting av program. Opptak av frivillige som skal bidra med gjennomføringen av festivalen gjennom promotering, tilstedeværelse på arrangement, opp- og nedrigging samt innkjøp. Promomateriell bestilles. Feb: Programmet skal være klart innen 1. feb. Forberedelser til festival – fordeling av arrangementer mellom styret, komite og frivillige. Bestilling og oppheng av plakater. Mar: Festivalen finner sted 13. til 19. mars 2023. Apr: Nytt styre velges og erfaringsoverføring gjennomføres. Promotering foregår kontinuerlig frem mot festivalen.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

En Psykt Vanlig Uke er et studentinitiativ som i uke 11 hvert år setter fokus på studenters psykiske helse. Hvert år arrangerer organisasjonen en festival i Trondheim med ulike arrangementer; foredrag, sofaprater, diverse sosiale aktiviteter og en fokuskampanje på nett. Samarbeidet med linjeforeninger og andre studentorganisasjoner står sentralt. Målsettingen til organisasjonen er å senke terskelen for å snakke om psykisk helse i hverdagen, og spre kunnskap om hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse.

Gjennomføring

Festivalen ble gjennomført som planlagt i uke 11. De fleste arrangementer gikk bra og hadde meget godt oppmøte. To arrangementer ble avlyst uken før gjennomføring, henholdsvis grunnet få påmeldte og avlysning av samarbeidspartnere. Søkerorganisasjonen samarbeidet med En Psykt Vanlig Uke under åpningsarrangementet. Dager, temaer og et utvalg arrangementer for uken: Mandag Hverdagslykke Åpning av festivalen Ragnhild Bang Nes og sit Foredrag Sandra Lyng Kattekos dyrebeskyttelsen Mandagsklatring DNT-ung Tirsdag Psykisk velvære Sverresborg folkemuseum (flere dager) Badstue Bartstua Rustkammeret (flere dager) Hodebra Amnesty Workshop mental helse og aktivisme Tirsdagsquiz Døgnvill Onsdag Kropp og sinn Yoga sit Hundekos Kirkens Bymisjon Båtførerkurs Wave kompetanse AS Karaoke Sukkerhuset Tankevirus sit Torsdag Livsmestring Boblefotball NTNUI Informasjonsmøte Kreftforeningen Kveldsbading DNT-Ung Foredrag Norske Hemmeligheter Fredag Tilstedeværelse Trondheim kunstmuseum Vitensenteret Worskshop FHI Gutta prater sit Foredrag Brothers Paint´n jam Lørdag Mangfold Sofaprat Skeiv ungdom Yoga Søndag Hygge Boller Studentersamfundet Håndarbeidskveld

Resultater og virkninger

Hvilke arrangementer som var populære, samt tilbakemeldinger fra deltagere og samarbeidspartnere vil hjelpe det nye styret med å arrangere en festival som treffer målgruppen i enda større grad. Populære arrangement: Mandag Hverdagslykke Åpning av festivalen Ragnhild Bang Nes og sit – full påmelding Tirsdag Psykisk velvære Rustkammeret – de som var på dette arrangementet skrøt veldig, i tillegg trakk Rustkammeret frem at samarbeidet ga dem en ny måte å se på krigshistorien på Onsdag Kropp og sinn Tankevirus sit – ble en veldig fin nedkortet versjon av et lengre kurs sit tilbyr, travle studenter trakk dette frem som et pluss Torsdag Livsmestring Foredrag Norske Hemmeligheter – ble veldig raskt fullbooket, og vi innså at vi skulle ha booket større lokale til dette arrangementet. Svært vellykket. Fredag Tilstedeværelse Foredrag Brothers – slet på forhånd med rekruttering til dette arrangementet, men det ble til slutt vellykket. Fikk med noen i siste liten da arrangementet ble avholdt på Gløshaugens største kafeteria. Lørdag Mangfold Sofaprat Skeiv ungdom – Ikke mange som møtte opp, men et veldig fint arrangement som burde ha blitt frontet bedre.

Prosjektleder

Maria Helene Johansen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
En psykt vanlig uke 2023
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
En Psykt Vanlig Uke
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000
Startdato
13.03.2023
Sluttdato
19.03.2023
Status
Avsluttet