Hva er selvmordstanker

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Selvmord er et betydelig samfunnsproblem. Tallene for gjennomførte selvmord hvert år er 650. WHO anslår at tallet på selvmordsforsøk i Norge er mellom 10 000 og 20 000 hvert år. Tanken har trolig alle tenkt. I dag snakkes det mye om selvmord og -forebygging og det forskes på det. Men selvmordstanker er fortsatt tabu. Selvmordstanker kan i mange tilfeller debutere brått, derfor er det viktig å øke kunnskapen i befolkningen. Dette kan øke sannsynligheten for å få hjelp før det er for sent. For mange er det lettelse å snakke om slike tanker uten at man nødvendigvis trenger profesjonell hjelp.

Målsetting

Å gjøre det lettere for den enkelte å gjenkjenne farlige selvmordstanker, ta signaler på alvor, skille mellom myter og fakta, gjøre det lettere å snakke om selvmordstanker og enklere å finne hjelp når det trengs. Bidra til å redusere antall selvmord i Norge.

Målgruppe

Alle som har nære, pårørende eller venner med selvmordstanker og personer som har selvmordstanker. Studenter, personer som jobber med forebyggende helse.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

En kortfattet faktafolder og tilhørende 30 minutters podkast om selvmordstanker, som en start på hjelp til den det gjelder, pårørende og nærstående. Disse skal avlive myter og presentere fakta i en grundig, men lettfattelig form. Innholdet er fakta fra nyere forskning, kort intervju med fagperson og person med erfaring. I tillegg blir det konkrete råd, og tips til mer lesing og steder å hente mer informasjon, samt informasjon om hvor man kan søke hjelp, også øyeblikkelig hjelp. Prosjektet skal ha faglig kvalitetssikring fra forsker Fredrik A. Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Vi har også en med egen erfaring, også fra rådgiving av unge, Karoline Thorbjørnsen i Psyktærlig, rådgivningstjeneste på snapchat. Podkasten vil være en samtale mellom en pårørende (ikke bekreftet person ennå), Karoline Thorbjørnsen, Fredrik A. Walby og programleder / prosjektleder Cathrine Th Paulsen. Den vil være ha klart manus på forhånd og bli grundig redigert. Folderen skal sendes gratis til helsestasjoner, og andre som kan ha den på venterom, og til studentforeninger. Innholdet skal ligge gratis og enkelt tilgjengelig på nett. Podkasten skal være enkelt å finne og lastes ned eller lyttes til gratis.

Fremdriftsplan

01.09.2020 – 01.11.2020 Research, innhold: fakta, myter, råd, erfaring, forskning 02.11.2020 – 01.12.2020 Manusbearbeiding podkast, opptak, foto (til markedsføring) 02.12.2020 – 01.02.2021 Manusbearbeiding faktafolder, skriving, redigering, foto (til trykk) 02.02.2021 – 01.03.2021 Design, repro, trykk folder, ferdiggjøring redigering podkast 02.03.20201 – 31.08.2021 Markedsføring, distribusjon i ulike kanaler

Prosjektleder/forsker

Cathrine Th Paulsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hva er selvmordstanker
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2020: kr 143 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
30.09.2021
Status
Under gjennomføring