Hjemme hos

Museets visjon er å åpne dører til ukjente rom. Det har blitt til en helt unik utstilling.

I samarbeid med

– Vi ønsker å skape mer åpenhet og å fortelle flere historier som vi sjeldent hører, det handler om både glede og sorg, medgang og motgang. Derfor er dette en viktig utstilling, sa direktør ved Randsfjordmuseet, Hans Philip Einarsen, da utstillingen «Hjemme hos personer med langvarig psykisk lidelse» åpnet på Hadeland folkemuseum onsdag 2. juni 2021.

Stort formidlingsprosjekt

Utstillingen viser – som navnet tilsier – bilder fra hjemmene til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, og er opprinnelig laget av Nasjonalt medisinsk museum, som er en del av Norsk teknisk museum.

Da Hadeland folkemusuem fikk tilbud om utstillingen var de ikke sene med å kontakte Rådet for pyskisk helse, for å få til et samarbeid om videreutvikling av utstillingen.

– Det har blitt et stort formidlingsprosjekt, og for oss har det jo blitt en ekte koronababy, sier prosjektleder Kari-Mette Avtjern.

Sterke historier

For etter at prosjektgruppen diskuterte hvordan de kunne løfte prosjektet kom ideene på løpende bånd.

Deler av den opprinnelige utstillingen står fortsatt. I tillegg har Hadeland folkemuseum valgt å fokusere på tre lokalt bosatte deltakere, som de har intervjuet og tatt nye bilder hos. Temaet denne gangen var hvordan koronapandemien har preget livene til en sårbar gruppe.

– Det har vært så flott å se hvordan disse menneskene har sluppet oss inn i hjemmene sine, og latt oss få ta nye bilder, sier Avtjern.

Sammen med bildene er det stilt ut tekster, som kommer fra intervjuene museet har gjort med deltakerne. Her kommer det sterke historier fram:

Den sommeren jeg var 13 år ble jeg utsatt for overgrep fra et mannlig familiemedlem. Det skjedde flere ganger.

Unni, 49 år

Jeg har prøvd å ta livet mitt mange ganger. Jeg har drevet og satt en dato jeg skal leve fram til. Da skal jeg ha gjort ferdig ditt og datt.

Marthe, 29 år

De første tre åra lå jeg nesten bare i senga og spiste medisin.

Leif, 60 år

Krevende og inspirerende

– Det har vært noe av det mest interessante jeg har gjort. Det har vært krevende, men også veldig inspirerende. Jeg har måttet være både intellektuelt og menneskelig skjerpet hele tiden, sier konservator ved Nasjonalt medisinsk museum, Ellen Lange, som laget den opprinnelige utstillingen.

– Vi har møtt mye positivitet, men også en del undring, som «er dette den mest relevante måten å møte folk med psykiske utfordringer på? Hvordan de har møblert hjemmene sine?», men for oss handler det om å møte folk der de er, sier hun.

Da utstillingen ble lansert første gang kom flere av disse tilbakemeldingene i kommentarfeltene på Facebook. En dag var det en privatperson som satte ord på det Lange selv følte.

– Kanskje for å belyse hvor viktig et hjem er for alle, skrev vedkommende.

Særdeles vakre omgivelser og stolte bidragsytere på utstillingsåpningen. F.v. Representant for prosjektgruppen, Anne-Grethe Skjerve, prosjektleder Kari-Mette Avtjern, direktør ved Randsfjordmuseet, Hans Philip Einarsen, prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal, fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen og konservator ved Nasjonalt medisinsk museum, Ellen Lange. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Ny-gammelt hjem

Og nå har utstillingen fått et nytt hjem. Eller egentlig et gammelt hjem. I den vakre og over 200 år gamle Grinakerbygningen, som en gang har vært et hjem for mennesker på Hadeland.

– Det er første gang den brukes som utstillingslokale, men det har vært viktig for oss at denne utstillingen står i det som en gang har vært et hjem, sier prosjektleder Kari-Mette Avtjern.

Utstillingen skal stå helt fram til slutten av oktober. I den perioden vil det være flere arrangementer med temaer innen psykisk helse knyttet til utstillingen. Museet inviterer også skoleelever til å komme og se den. Det er også mulig å kjøpe boken «Hjemme hos», som ble laget til den opprinnelige utstillingen.

Grinakerbygningen står nå på Hadeland folkemuseum, men har tidligere være hjem for mennesker i området. På utstillingsåpningen var det plass til et smittevernvennlig antall deltakere – med god avstand mellom stolene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Hjemme hos» blir en del av museets hovedsatsning som skal styrke museets rolle i samfunnet ved å sette aktuell problematikk på dagsorden. Museet har fått tilbud om utstillingen «Hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom» fra Nasjonalt medisinsk museum som Rådet for psykisk helse var involvert i. Nå vil vi se hvordan 3 fra den utstillingen har det i dag. «Hjemme hos» berører menneskets psyke som diagnose, og utstillingen #sammenHadeland2020 som går samtidig, ser på stemningen under Koronatiden. Nettopp den isolasjon som mange med psykiske utfordringer kjenner daglig.

Målsetting

Målet er større åpenhet om psykisk helse, utjevne forskjelltankegangen og inkludere en gruppe ved museet som sjelden har fortalt sin historie. Delmål er å få noen svar på hvordan Koronatiden var for de med psykisk sykdom og dele erfaringer med andre kulturinstitusjoner.

Målgruppe

Primærmålgruppen er folk flest som utfordres i sin generelle forestilling om mennesker med langvarig psykisk sykdom.

Antall personer i målgruppen

9000

Beskrivelse av gjennomføring

Det blir en utstilling, dokumentasjon, tre arrangement og et erfaringsseminar. Utstillingen består av to deler. Den ene er den innlånte utstillingen fra Nasjonalt medisinsk museum (NMM). Den andre delen er en ny og lokal del av utstillingen. Det er denne som omhandler koronatiden og som kan knyttes opp mot museets andre parallelle koronaprosjekt. I perioden utstillingen vises ved Hadeland Folkemuseum skal museet gjennomføre tre åpne arrangement med tema psykisk helse, som skal streames. Disse arrangementene vil ha ulik form, formål og målgruppe. Hadeland Folkemuseum vil være aktive med å informere om at vi tar imot små og store grupper, og tilby lukkede arrangement alle ukedager. Hvordan skal vi få flere kulturinstitusjoner til å løfte fram temaet psykisk helse i den offentlige samtalen, spør vi på Erfaringsseminaret. Det er viktig å bidra til kompetanseheving hos de mange museumsansatte som ønsker å jobbe med vanskelige eller følsomme tema. Prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet finner sted ved Hadeland Folkemuseum. Prosjektet har etablert prosjektgruppe og dannet en brukermedvirkningsgruppe, kalt brukergruppe, som vil bli etablert så snart vi har midler. Rådet for psykisk helse er rådgiver og NMM er samarbeidspartner.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppa har første møte høsten 2020 for å komme med innspill til intervjuene. Gjennomføring av prosjektet forutsetter ekstern finansiering. Når dette er på plass til 2021 vil prosjekt- og brukergruppe sammenkalles til idefase, og deretter løpende dialog. Program og tekster ferdigstilles innen mars 2021. Utstilling åpner i mai med påfølgende tre arrangement. Erfaringsseminaret i oktober markerer avslutningen med presentasjon av evaluering.

Prosjektleder/forsker

Kari-Mette Avtjern

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Hjemme hos
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Randsfjordmuseet as
Beløp Bevilget
2021: kr 335 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
15.12.2021
Status
Under gjennomføring