Ettersamtaler etter tvangsinnleggelse – et pilotprosjekt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

12

Fremdriftsplan

KPH i de deltakende kommunene er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av strukturerte ettersamtaler etter TI. Kommunene har allerede implementert og tatt i bruk denne praksisen. Enhetslederne bidrar til rekruttering av brukere og ansatte som har gjennomført slike ettersamtaler i sine respektive kommuner. Prosjektgruppen søker nødvendige godkjenninger og forhåndsregistrerer studien umiddelbart etter innvilgelse. Rekruttering av deltakere til studien og intervjuer er planlagt gjennomført høsten 2023. Forut for intervjuene vil prosjektgruppen, inkl. brukerrepresentant/medforsker, utarbeide skriftlig informasjon til deltakerne og en intervjuguide som skal brukes ved intervjuene. Intervjuene vil bli gjennomført av en forsker og evt. masterstudent. Analyser vil bli gjennomført av prosjektgruppen første halvdel av 2024. Brukerrepresentant/medforsker vil konsulteres ved strategisk valgte faser i analyseprosessen. Skriving av vitenskapelig artikkel og øvrig formidling av resultater fra prosjektet vil bli gjennomført av prosjektgruppen høsten 2024.

Prosjektleder/forsker

Irene Wormdahl

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ettersamtaler etter tvangsinnleggelse – et pilotprosjekt
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 248 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring