GUTTER OG MENN UTSATT FOR SEKSUELL VOLD

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et urovekkende antall gutter og menn blir utsatt for seksuell vold i forbindelse med krig og flukt. Disse har et stort behov for psykisk og fysisk helsehjelp som de per i dag får i liten grad, dette gjelder også flyktninger i Norge. Behovet for et lavterskeltilbud, der personer som møter denne gruppen kan bidra til at de som har vært utsatt får hjelp, er stort. I 2014 utga HHRI i samarbeid med fagpersoner innenfor psykisk helsevern en håndbok om psykososial hjelp til kvinnelige overlevere. Vi vil videreføre arbeidet og utvikle en håndbok beregnet på hjelpere som møter mannlige overlevere.

Målsetting

Hjelpere skal bli tryggere i sin rolle, identifisere behov, gi lavterskel kultursensitiv psykososial støtte og informere om tilbud videre hjelp innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Bidra til at flere gutter og menn i målgruppen får nødvendig hjelp innen eksisterende hjelpetilbud.

Målgruppe

Hjelpere som møter gutter og menn utsatt for seksuell vold i krig/flukt og som oppholder seg som asylsøkere og flyktninger i Norge.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Ved hjelp av en fokusgruppe, skrivegruppe og utsatte menn vil vi utvikle en håndbok for å bistå hjelpere. Den vil bestå av 3 deler; En introduksjonsdel, en del som omfatter selve kurset, og en teoridel. Introduksjonsdelen skal inneholde nyttig bakgrunnsinformasjon, både praktisk og tematisk, definisjon av begrep og hvordan jobbe ut ifra et menneskerettslig perspektiv samt rettigheter og hjelpetilbud for denne gruppen. Kursdelen vil inneholde informasjon og oppgaver som skal gi hjelperne kunnskap og konkrete verktøy, blant annet psykoedukasjon, bruk av metafor og metoder for å håndtere traume-symptomer i dagliglivet bl.a. ved grunnings-øvelser. I teoridelen vil viktig informasjon om hjernen, traumer og konsekvenser av grove menneskerettighetsbrudd stå mer utfyllende beskrevet samt viktig tilleggsinformasjon om identifisering av overlevere og dokumentasjon av denne type menneskerettighetsbrudd. Kurspilotering av 1. utkast av håndboken vil gi konkret tilbakemelding og kommentarer for bedring/endring av håndboken. Pedagogisk design og ferdigstilling gjøres av ekstern organisasjon før håndboken trykkes, lanseres og distribueres samt gjøres gratis tilgjengelig på internett i PDF versjon.

Fremdriftsplan

År 1 Juni – August 2020 Arbeidsgruppen opprettes Sept. 2020 Fokusgruppe Sept- Desember 2020 Skrive førsteutkast Januar -Februar 2021 Pilotkurs Februar- Juni 2021 Hjelperne prøver ut Juni -Juni 2021 Hjelperne kontaktes År 2 August 2021 Desember Håndboken ferdigstilles Januar – April 2022 Lansering og spredning av håndboken

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2020HE2-326621 GUTTER OG MENN UTSATT FOR SEKSUELL VOLD.pdf

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Ng Langdal

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
GUTTER OG MENN UTSATT FOR SEKSUELL VOLD
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
HHRI
Beløp Bevilget
2020: kr 390 000, 2021: kr 388 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.10.2022
Status
Under gjennomføring