Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

23

Fremdriftsplan

Praktisk gjennomføring: 2023- 2025: Prosjektleder er hovedansvarlig for de ulike elementer og milepæler. 2023- 1.kvartal 2024: Prosjektgruppe og ekspertgruppe, inkl RPH, vil utvikle workshopmetodikk og planlegge rekrutteringsprosesser, for videre å ferdigstille relevante dokumenter og søknader til Sikt og FEK. 2023- 1.kvartal 2024: Ekspertgruppen skal, basert på egne erfaringer som brukerrepresentanter og EK, bidra til utarbeidelsen av første utkast til innhold og konkrete anbefalinger for EK-funksjonen som skal presenteres på workshopene med tjenestemottakere og personer med fagkompetanse. 1.kvartal 2024- 2.kvartal 2024: Samarbeidspartnerne vil bistå til å rekruttere deltakere til workshoper. 2.- 4.kvartal 2024: Gjennomføring av 2 workshoper og et samskapingsverksted. Her vil tjenestemottakere og personer med fagkompetanse bli presentert ekspertgruppens forslag til konkrete tiltak, og komme med tilbakemeldinger på disse. Under samskapingsverkstedet vil prosjektgruppen samle tjenestemottakere og personer med fagkompetanse fra workshop 1 og 2 til en felles gjennomgang av resultater fra egne workshop, for videre i fellesskap prioritere anbefalinger til konkrete tiltak for EK som brobyggere i tjenesten. Prosjektdeltakerne vil være delaktige i workshopene, men det vil variere hvem som vil bistå i de ulike aktivitetene. 1.-2.kvartal 2025: Prosjektleder vil, i samarbeid med prosjektgruppen og ekspertgruppen, ferdigstille rapport med forslag til konkrete anbefalinger for EK-funksjonen for videre implementering i et hovedprosjekt. 2.-3.kvartal 2025: Prosjektleder er ansvarlig for rapportskriving og Anita Øgård-Repål ansvarlig for vitenskapelig artikkel i samarbeid med alle involverte.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 39 000, 2024: kr 196 000, 2025: kr 164 000
Startdato
15.11.2023
Sluttdato
13.11.2025