HangOut og Restart i organisasjonen Pitstop

Søknadssammendrag

Ungt utenforskap er i dag en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Nå som vi er inne i en global pandemi ser vi at flere av de psykiske helseutfordringene blant de ungdommene som kommer på våre tilbud øker i intensitet. Særlig de symptomene som gjerne trigges av isolasjon og ensomhet, eller angstrelaterte utfordringer.

Mens mange aktører flytter tilbud til digitale flater, ser vi verdien i å nettopp få disse ungdommene til å møtes i grupper for sosialt samvær. Vår modell bygger på en høy grad av voksentetthet som er muliggjort med at mange frivillige er engasjert sammen med de ansatte med relevant helsefaglig kompetanse. Disse supplerer det offentlige hjelpeapparatet, og vil bli drevet i samarbeid med Frelsesarmeen i Bergen.

HangOut er et lavterskel treffsted en kveld i uken hvor ungdommene møter trygge voksne og andre ungdommer i sin situasjon. Her vil vi bruke det sosiale fellesskapet som metode, og det vil bli fokus på inspirasjon, måltidsfellesskap og lystbetonte spill og leker.

Restart er et dagtilbud hvor ungdommer som er klare for å ta et nytt steg får en litt mer spisset profil. Her er det en motivasjonsøkt, måltidsfellesskap og mestringsaktiviter. Aktivitetene vil være lystbetonte og ha fokus på å kjapt gi mestringsfølelse og resultat i løpet av samme dag som aktiviteten gjennomføres.

Deltakere rekrutteres både gjennom offentlige rekrutteringsinstanser på kommune og fylkesnivå, samt sosiale medier eller nære relasjoner som anbefaler ungdommene å delta. Prosjektleder administrerer og følger opp prosjektgruppen med en fagperson som ansettes og de frivillige som blir med.

Vi ønsker med disse tiltakene å motvirke isolasjon og ensomhet, og forventer at deltakerne opplever fellesskap og mestring. I det korte løp ønsker vi å redusere psykiske helseplager og i det lange løp hjelpe ungdommene videre på relevante tilbud og redusere omfanget av ungt utenforskap i Bergen.

Prosjektleder

Sara Helene Rønningstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
HangOut og Restart i organisasjonen Pitstop
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
26.10.2020