Hjelp, de tar barnet mitt!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hele verden raser sammen for foreldre som opplever at barnevernet tar eller truer med å ta omsorgen for barna ifra dem. Dette gir ofte store psykiske belastninger. Foreldre i en slik situasjon trenger hjelp for å håndtere den optimalt, men denne gruppen får lite eller ingen offentlig hjelp/informasjon for å forstå og å ivareta sine egne rettigheter i møte med barnevernet, eller til å løse de praktiske utfordringene. Det er vanskelig å nå frem til foreldre med tilbud, bl a p g a foreldrenes lave tillit til det offentlige. Tilgjengelig informasjon er mangelfull og ikke tilpasset målgruppen.

Målsetting

Gi foreldrene kunnskap til å håndtere situasjonen optimalt Minke foreldrenes usikkerhet og psykiske belastning Styrke foreldrenes involvering og posisjon i prosessene i barnevernet, nemnd og rettsvesen Utvikle og spre filmer til selvhjelp for foreldre og som hjelpeapparatet kan bruke i veiledning

Målgruppe

Foreldre (barnevernsforeldre) som er i ferd med å bli, eller har blitt fratatt omsorgen for barna sine av det offentlige. Veldig få av dem er organiserte.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Informasjonsprosjektet skal gjennomføres med aktiviteter over tid gjennom flere kanaler i samarbeid med Rådet for psykisk helse og andre aktører som tilbyr hjelp til målgruppen: •Profesjonell utvikling av informasjonsfilmer og skriftlig materiell som blir gratis tilgjengelig for alle på nett; en landingsside og andres nettsteder. Det vil bli 10-12 nettbaserte filmer på totalt 40-50 minutter, som undertekstes på norsk og 4-5 andre språk. Erfaringsmessig er det for mange i målgruppen lettere å ta til seg og forstå film enn skriftlig informasjon. Andre foreldres erfaringer og råd gir et sterkere inntrykk på film enn som tekst. Fokus er på emner som er aktuelle i tiden før og i det første året etter en omsorgsovertagelse. •Systematisk arbeid for å spre materiellet gjennom relevante organisasjoner og tilbydere av hjelp til målgruppen. De vil bruke filmene og lenke til dem på sine nettsteder og i sosiale medier. •Lansering på et gratis seminar vi arrangerer for 70-120 personer (brukere og fagfolk) En prosjektgruppe setter rammene, styrer prosjektet og kvalitetssikrer sammen med faglige rådgivere og en referansegruppe av brukerrepresentanter. Et kommunikasjonsselskap og en fagpedagog gjennomfører aktivitetene i samarbeid med frivillige.

Fremdriftsplan

02/22-12/22 Rekruttere referansegruppe, innspill til tema, evaluering underveis/slutt. 01/22-03/22 Definere rammer og innhold. 04/22-09/22 Forberedelser, manus, casting 09/22-03/23 Opptak, redigering av film, impl. Landingsside og fagtekster 09/22-09/23 Etablere/gjennomføre distribusjonssamarbeid 11/22-02723 Lansering på nett og arrangement av seminar 01/23-12/23 Markedsføring og spredning 01/24 Sammenstilling av statistikk og sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Karianne Lund

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hjelp, de tar barnet mitt!
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Organisasjonen for Barnevernsforeldre
Beløp Bevilget
2022: kr 749 000, 2023: kr 291 000
Startdato
01.02.2022
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring