Søstera til Silje

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ca 50.000 barn under 18 år opplever å være søsken til en med kronisk lidelse som i høy grad påvirker individets fungering i hverdagen. Barn med kronisk lidelse har ofte friske søsken. Det er i 2018 kommet en ny lov som setter enda mer fokus på søsken som pårørende og at de har krav fra hjelpeapparatet om å bli inkludert i arbeidet med den som er syk. Alle i familien blir påvirket når et barn av ulike årsaker har nedsatt eller endret funksjon. I slike situasjoner har også barnets søsken behov for å bli sett, hørt og involvert. Dette har ofte blitt den glemte gruppen blant pårørende.

Målsetting

Vi ønsker at filmen om Siri og Silje skal gi ny kunnskap om hvordan det kan være å vokse opp med søsken som krever spesiell oppfølging og som ikke innfrir forventningene mange har til det å være søsken. Vi ønsker å vise den indre kampen som ofte pågår, og hvilke konsekvenser det kan få senere.

Målgruppe

Søsken og familier som lever med et barn med spesielle behov. Vi ønsker å gi de friske søsknene «et språk» som et verktøy til å takle den situasjonen de er i

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil lage en dokumentarfilm som tar utgangspunkt i Siris dagboknotater (Siri 10 år) i kombinasjon med Siris voksne refleksjoner. Dette innebærer både nye intervjuer med Siri, opptak av samspillet mellom Siri og Silje i dag, intervju med Siris foreldre for en utdyping av perspektivet, og illustrasjonsbilder av Siri som barn. I tillegg til dette har vi også fått tilgang til familiens private filmopptak. Der skildres skiturer, julefeiringer, skoleavslutninger og bursdagsfester Her er det øyeblikk hvor ei lita jente fortvilet prøver å få kontakt med sin kjære lillesøster. Ei jente som overøser sin søster med kjærlighet, men som gang på gang blir avvist. Disse opptakene vil også ha en sentral plass i filmen. ELEMENTER I FILMEN: • Gamle videoopptak av Siri og Silje • Lydopptak av barn som leser utdrag fra Siris dagbok • Illustrasjonsfilm av barn som skriver dagbok • Siri som forteller eller leser opp skildringer fra barndommen som supplerer dagboken. • Stilistiske opptak av Siri på ulike locations som er relatert til fortellingene • Dokumentariske opptak av Silje, og samspillet mellom Siri og Silje i dag • Foreldrenes refleksjoner • Siris refleksjoner om hva oppveksten med Silje har betydd for livet hennes – på godt og vondt!

Fremdriftsplan

Prosjektet er delt i produksjons- og visningsfase. PRODUKSJON Juli – Styringsgruppe etableres juli – august Manus og planlegging aug – Produksjon nov – feb 19 – Klipp og ferdiggjøring VISNING Aug – Starte planlegging visninger, festivaler, konferanser/foredrag Feb utover – Delta på konferanser/foredrag Apr 2019 – Barnefilmfestivalen Apr 2019 – publisering Barns Beste, Pårørendesenteret, m.fl. nov 2019 – Schizofrenidagene – film og foredrag

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Søstera til Silje Rapport DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Søstera til Silje
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sanden Media
Beløp Bevilget
2018: kr 545 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
17.05.2020
Status
Under gjennomføring