Galleri Walle

Med hjerte for folk som kommer «fra sidelinjen».

I samarbeid med

Galleri Walle ligger vakkert til i Villa Walle i Sandvika. Her var det allerede et aktivitetshus for mennsker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidsliv og skole. Ofte skyldes dette psykiske helseplager.

Med galleriet har de fått et sted å utfolde seg kreativt.

– Vi har et ekstra hjerte for folk som kommer fra sidelinjen. Vi ønsker at dette skal bygge en bro, og bli en del av kunstmiljøet i kommunen, sa daglig leder på villaen Marianne Bruusgaard til Budstikka, da galleriet åpnet.

Søknadssum210.000 kr
Antall i målgruppen400
åpnet i 2020

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Villa Walle driver et aktivitetshus for mennesker som av ulike grunner, ofte psykiske helseplager, har falt helt eller delvis utenfor arbeidsliv og utdanning. Mange har kreative talenter. Deltakerne er sugne på å utvikle og formidle dette til, og sammen med mennesker utenfor huset. Gjennom Galleri Walle, vil vi bygge bro ut i det lokale kulturliv og deltakerne vil tre ut av rollen som mottaker og inn i rollen som bidragsyter og til og med lokal kunstner. De vil også få mulighet til å selge egen kunst. Ønsket er også brobygging og nedbygging av fordommer.

Målsetting

Gi flest mulig i målgruppa ny kunnskap og erfaring som styrker selvtilliten og muliggjør en liten inntekt fra egen kunstproduksjon. Formidling av kunst og kultur til lokalsamfunnet og synliggjøring av de kreative uttrykkene produsert av primærmålgruppa.

Målgruppe

Folk utenfor arbeidslivet i hovedsak p.g.a psykiske helseplager, lokale kunstnere, besøkende som vil oppleve at mye verdiskapning skjer utenfor ord. arbeidsliv.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet tar utgangspunkt i deltakernes kreative kompetanse og søker å videreutvikle og formidle denne. Galleriet skal være en åpen møteplass for regionen hvor grensene mellom ulike folk hviskes ut og hvor profesjonelle og amatører jobber sammen. Prosjektet gjennomføres av gamle og nye deltakere på Villa Walle, samt andre frivillige samarbeidspartnere. Arbeidet struktutreres i ansvarlige grupper som får profesjonell opplæring i galleridrift. Det vil innebære kunst- og kulturformidling, regnskap, enkel kafedrift, hagedrift og informasjonsarbeid. Prosjektet vil bli ledet av engasjert og kompetent prosjektleder med erfaring fra kultur-og formidlingsarbeid og fra det å finne tilbake arbeidsevnen etter psykiske helseplager. Det vil også etableres en styringsgruppe med kompetanse innen lokal/regional politikk, kunst/kultur, folkehelsearbeid og etablering og drift av galleri. Vi vil lage en utstillingsrekke hvor den enkelte kunstner er dypt involvert i alt arbeidet knyttet til egen utstilling. Vi vil også ha foredrag og kulturkvelder i rammen av utstillinger. Vi vil drive kontinuerlig formidlingsarbeid bl.a via en levende blogg/nettside.

Fremdriftsplan

Jan/mars: Etablere styringsgruppe og arb.grupper som skal stå for oppussing, presisering av profil, lage program og info.plattformer, samt utvikle helt enkel kafe. Gi opplæring innen galleridrift for deltakerne. April/desember: Arrangere utstillinger, foredrag og kulturkvelder. Kontinuerlig informasjonsarbeid og opplæring og veiledning av deltakerne. Desember: Oppsummere, evaluere prosjektet, planlegge videre drifte av det etablerte galleriet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder skulle strukturere brukermedvirkning og motivere til- og koordinere frivillig innsats ved å etablere arbeidsgrupper for diverse oppgaver. Arbeidet var tredelt: 1) den fysiske oppussingen av lokalet 2) Utvikling av den kunstneriske retning for hvordan galleriet skulle drives 3) Motivere til deltakelse. De tre prosesser foregikk parallelt med hverandre, med varierende frivillig innsats. Vi ønsket at deltakerne skulle sette sitt eget preg på utviklingen og gjennomføringen av planene. Dette gikk ikke helt som vi hadde tenkt, og vi opplevde at PL måtte dra i gang og utføre mye av arbeidet selv. Vi måtte erkjenner at en gruppe mennesker som er av varierende helse påvirker kapasiteten til å delta i aktiviteter og i større grad trenger en person som motiverer, tilrettelegger og veileder. Det tok tid, mer tid enn vi forutså. Da vi så at oppussingsarbeidet ville ta lenger tid og åpningen bli forsinket, besluttet vi å gå i gang med noe av innholdet i galleriplanen parallelt. Åpningen den 8.02.2020 ble en flott og verdig feiring av både kunstneren, Marianne Loe, og alt vi fikk til i felleskap.

Antall personer i målgruppen

30

Oppsummering

Vi har lært å omstille forventninger, å tåle endringer i prosessen. Vi har erfart at det å motivere til – og koordinere frivillig innsats var mer krevende enn forventet Vi øker kontinuerlig våre nettverk innen galleri- og kunstfeltet. Vi har fått inn flere søknader om utstillingsplass, og har vært i kontakt med diverse foredrags- og kursholdere. Vi har lært å delegere oppgaver, og ha fokus på prosessen og ikke bare resultatet. Vi har planlagt resten av året (2020) med utstillinger, kurs, foredrag og workshops. Prosjektleder har fått forlenget sin stilling i en 30% ut 2020.

Sluttrapport/artikler (pdf)

GW_sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Emma Davis

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Galleri Walle
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Stiftelsen Villa Walle
Beløp Bevilget
2019: kr 210 000
Startdato
07.01.2019
Sluttdato
01.04.2020
Status
Under gjennomføring