SEKS FORTAPTE MENN

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Nye kutt i tildelingen til Kriminalomsorgen rammer den sårbare veien tilbake til et normalt liv etter endt soning, som lavsikkerhetsfengsel og åpen soning. Osterøy avdeling skal nå stenges, Hamar Fengsels åpne soning er stengt. Modell for retreatet i Halden, Kumla Fengsel i Sverige, har fått sin klosteravdeling stengt. Ansatte i Kriminalomsorgen peker på sammenhengen mellom rehabiliteringsarbeidet og samfunnssikkerheten. Mindre rehabilitering gir mer kriminalitet – som på sikt igjen krever flere ressurser. Slike kutt er altså ulønnsomme, både samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig.

Målsetting for prosjektet

Øke bevilgningen av midler til utvidet drift av behandlingsprogram for tunge kriminelle i norske fengsler. Bryte ned fordommer mot mennesker som har gjort livsvalg vi fordømmer. Vise verdien av en human innfallsvinkel i kriminalomsorgen. Gi refleksjon over verdien av stillhet og selvransakelse.

Målgruppe

Ungdom og voksne i alle livsfaser. Politi, ansatte i kriminalomsorgen og helsevesenet, politikere, lærere, skoleledere, BUP og barnevern. Kriminelle.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

700000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Halden Høysikkerhetsfengsel, Norge 2019. Seks menn på lange dommer får et uvanlig valg: Vil de gi fra seg enda mer frihet? Vil de i tilbringe 28 dager sammen i taushet, isolert fra resten av verden? I fem år har Norges mest progressive fengsel gitt tunge kriminelle muligheten til å leve som munker. Resultatene av retreatet er oppsiktsvekkende gode. Nesten alle tidligere deltagere har tatt avgjørende skritt ut av den kriminelle repetisjonssirkelen – noe som vekker oppsikt langt utenfor Norges grenser. SEKS FORTAPTE MENN er en kinodokumentar som produseres av Margreth Olin for Speranza Film AS, og regisseres av hennes mangeårige fotograf Øystein Mamen. Direktøren i fengselet, Are Høidal, og leder av retreatet, kapellan Marit Skartveit, har gitt filmskaperne en unik og eksklusiv tilgang til å følge hele retreatet. Medvirkende i filmen er de 6 innsatte deltagerne, 3 fengselsprester, 4 betjenter, samt fengselsdirektøren. Filminnspillingen vil følge de medvirkende før, under og etter retreatet – som foregår i en åttemannsavdeling og en tilrettelagt luftegård. Fengselet satte i sin tid tre krav til retreatet: det skal være for dem med lange dommer, og det skal være åpent for alle mennesker, uansett livssyn. Og: Det må virke.

Fremdriftsplan for prosjektet

Feb – mai 2019: forarbeid/Utvikling. Jobbe med finansiering og søknader, salg til tv-kanaler og andre. Juni-Sept 2019: Samarbeidsmøter med Rådet for psykisk helse. Opptak. Sept 2019 – Sept 2020: klipp og etterarbeid. Når vi har en pilot ferdig vil det være lettere å få solgt filmen til tv-kanaler. Premiere februar 2021.

Prosjektleder

Ingvil Giske

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
SEKS FORTAPTE MENN
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Speranza Film AS
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
01.08.2023
Status
Under gjennomføring