Unge med plutselig tap av foreldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Å miste en eller begge av sine foreldre i en ulykke, selvmord eller drap er et av de mest traumatiske og skjellsettende opplevelser som barn og ungdom kan oppleve. Hvordan går det så med disse barna? Vil traumet, de uheldige genene og den potensielt vanskelige oppveksten gjøre at disse barna igjen er mer sårbare for livets utfordringer? Disse barna har større sannsynlighet for å begå selvmord, bli diagnostisert med en psykisk lidelse, skade seg selv og gjøre det generelt dårlig i samfunnet og på skolen. Aspekter det derimot råder stor usikkerhet rundt er hvorvidt utfallet er forskjellig avhengig av om mor, far eller begge foreldre dør, hvorvidt en datter eller sønn mister sin forelder og når i barnets livsløp forelderen dør. Det er spesielt stor usikkerhet rundt om forelderens dødsårsak påvirker utfallet for barnet, og mange hevder at barn av selvmords ofre vil få et vanskeligere liv enn barn av foreldre som for eksempel dør i en bilulykke. En slik studie har ikke blitt gjennomført i Norge tidligere, og den foreslåtte studien vil med stor nøyaktighet kunne besvare slike spørsmål. Økt innsikt i disse problemstillingene vil gjøre det lettere å identifisere barn og unge i risiko, forebygge deres videre psykiske uhelse og eventuelt behandle denne gruppen utsatte barn og unge.

Prosjektleder/forsker

Lisa Victoria Burrell

Hovedveileder

Ping Qin

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Unge med plutselig tap av foreldre
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet