Fiin fredag

Søknadssammendrag

Fiin Fredag er en allerede etablert og populær møteplass ved Nesodden frivilligsentral som vi nå har vært så heldige å få mulighet til å opprettholde og videreutvikle med midler fra aktivitetsprogrammet. Hver fredag er det lunsj og et underholdningsinnslag, som konserter, kurs og foredrag. Tilbudet er gratis og dette er det et mål å opprettholde slik at ingen ekskluderes på grunn av dårlig økonomi. Det er også en målsetting å utvide arrangementet tidsmessig og å rekruttere enda flere deltakere. Deltakerne vil involveres aktivt i å utforme tilbudet, både ved jevnlig innhenting av tilbakemeldinger på hvordan tilbudet oppleves og forslag til underholdning og aktiviteter

Bakgrunnen for prosjektet er at mange eldre og andre som ikke har tilknytning til arbeidslivet opplever ensomhet og utenforskap, og ofte har dårlig økonomi som også begrenser sosialt liv. Fiin Fredag har som målsetting å bidra til økt aktivitet og sosial deltakelse ved å være en fast møteplass der folk fra forskjellige grupper kan møtes, bli kjent og skape nye relasjoner. Målgruppa er hovedsakelig eldre, men også andre som er hjemme på dagtid, som uføre, sykemeldte, arbeidsledige og flyktninger. Vi får mange tilbakemeldinger om at de eldre setter pris på at det også er deltakere fra andre grupper og at det har oppstått nye bekjentskap og vennskap på tvers av både alder, kultur og funksjonsnivå. Det inkluderende mangfoldet som har blitt etablert med Fiin fredag ser vi på som et suksesskriterie som det er et mål å opprettholde.

Tidsrommet for prosjektet er fra 1. mars 2022 til 30 juni 2023. Prosjektleder blir ansatt fra og med 1. mai i 20 prosent stilling for å sikre stabilitet og kontinuitet i tilbudet, ha hovedansvar for den praktiske gjennomføringen, drive markedsføring og for å jobbe ut mot politikere og samarbeidspartnere med mål om å få videreført tilbudet etter prosjektperioden.

Prosjektleder

Hedda Mulholland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fiin fredag
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 410.000
Startdato
08.04.2022