Mat og sånn: selektive spisevansker

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er lite hjelpetilbud for barn og unge med selektive spisevansker. Tilstanden påvirker sterkt barna og familiene. Det er behov for å utvikle et kurs for foresatte og en app for hele familien. Hensikten er økt håndteringsevne, reduksjon av stress, og helseeffekter som økt livskvalitet. Helseeffektene og brukervennligheten av appen måles vha spørreskjema i appen. Under kurset spørres foresatte om brukervennligheten av kurset. Målgruppen er 80 foresatte til barn og unge med selektive spisevansker. Endemålgruppen, barn og unge selv, nås gjennom at foresatte laster ned appen og går på kurs.

Målsetting

Utvikle et kurs for foresatte og en app for hele familien. Med god funksjonalitet og godt innhold, og helseeffekter(livskvalitet, mestringsevne og selvfølelse, og reduksjon av stress, angst og depresjonssymptomer) og nytte (økt kunnskap, innsikt og håndteringsevne). Fastleger informerer om kurset.

Målgruppe

Målgruppen er foresatte til barn og unge med selektive spisevansker. Endemålgruppen, barn og unge selv, nås gjennom at foresatte bruker appen, og går på kurs.

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Kursdeltakelsen og nedlastningen av appen er gratis for målgruppen. Kurset: to kurshelger, tre uker i imellom. To personer holder kurset i sammen. Hvert kapittel varer i 45 minutter hver. Hver kursdag varer i 4 timer. Appen: er en praktisk måte å organisere det kursdeltakeren skal ha tilgjengelig. Det kurslederen sier på kurset lages som 4 kortfilmer på 10 minutter under hvert kapittel i appen. Appen har i tillegg lydfiler og to egne animasjonsfilmer for hjemmebruk for barn, for hvert kapittel. Under «Øvelser» er det blant annet steg for steg eksponering av matsituasjoner. Tittelen på kapitlene blir forkortet i appen (se vedlegg med bilde). Kap 1. Hva er selektive spisevansker: hvordan møter man utfordringene? Kap 2. Hjernens utvikling: sanser, følelser og tanker. Er sensitivitet motsatt av robusthet? Kap 3. Følelser som veivisere: Hvordan finne det følelsene forteller? Kap 4. Tanker: å påvirke følelser, å påvirke handlinger Kap 5. Mestring av belastning: hvordan redusere stress, hvordan tåle ubehag, avspenning Kap 6. Praktiske metoder i hverdagen: øvelser og hjemmeoppgaver Kap 7. Oppfølging: repetisjon kap. 1-6, med dybdetemaer. Gjennomgang av hjemmeoppgaver og utfordringer som eventuelt oppsto. Målsetninger for veien videre

Fremdriftsplan

Høsten 2020: lage kursledermanual og kursbok i sammen med testpersoner som er lokalisert i Oslo Våren 2021: produksjonen av de første animasjonsmodulene i appen med testpersoner i Oslo Høsten 2021/våren 2022: Informere på legekontorer og barnelegekontorer i Oslo, for å rekruttere kursdeltakere og brukere av appen. Mens for kun appen; informasjon over hele landet via nettverket til prosjektteamet. Teste brukervennlighet, helse- og nytteeffekter.

Prosjektleder/forsker

Gry Anette Sælid

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Mat og sånn: selektive spisevansker
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Psykisk helsetrening AS
Beløp Bevilget
2020: kr 750 000, 2021: kr 750 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.08.2022
Status
Under gjennomføring