ICC- Hjelpetelefon og chat

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange ungdommer mangler et tilbud der de føler deres religiøse og kulturelle kontekst blir forstått får de har det vanskelig psykisk. Selv om vi har mange telefontjenester idag faller denne gruppen utenfor. Vår erfaring tilsier at det er et behov for et lavterskeltilbud tilpasset unge muslimer. Det er idag mange misoppfatninger mtp religion og psykisk helse, noe prosjektet ønsker å oppklare. ICC-helse ønsker vi å starte en hjelpetelefon og chat som kan være et tilbud for disse ungdommene.

Målsetting

Gjennom opplysningsarbeid rundt psykisk helse i et religiøst perspektiv er målet å redusere tabu. En tjeneste der man kan snakke om hverdagslige utfordringer, og om vanskeligere psykiske påkjenninger. Avdekkes det mer alvorlige tilfeller vil vi veilede disse med å komme i kontakt med rett instans.

Målgruppe

ICC Helse vil i første runde ta sikte på å være et lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne hovedsakelig opp til 30 år.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Hjelpetelefonen: Det har blitt brukt eksterne ressurser til å kurse frivillige i samtalemetodikk, selvmordsvurdering, og sikkerhet. Telefonen vil være åpen faste dager på kveldstid. Det er ingen erstatning for helsehjelp, men skal være et lavterskeltilbud for samtale. Frivillige studenter innen helse og sosialfag som vil få kursing og ressurser vil bli brukt på internopplæring. Telefontiden vil etterhvert oppskaleres. Fra juli vil vi også jobbe for å opprette en åpen og anonym chat-funksjon, da ungdom benytter seg hyppig av dette. Det planlegges at dette skal utarbeidet til høsten. Etter samtale med lignende tilbud hos andre organisasjoner ønsker vi at dette blir en sikker, anonym løsning som også kan holde oversikt over statistikk som feks. Dialog24 sin løsning. Temakvelder vil også arrangeres der man inviterer ulike foredragsholdere til å snakke om forholdet mellom religion og psykisk helse. Målet er å redusere misoppfatninger rundt psykisk helse. Vi vil ha fokus på kontinuerlig internopplæring av frivillige må gjennom en kursing med tanke på etiske utfordringer, samtalemetodikk og prosessen ved uheldige hendelser. Målet er å sikre god kompetanse og en trygg tjeneste.

Fremdriftsplan

Februar: Pilotprosjekt lanseres gjennom sosiale medier både på Instagram og Facebook. Juli: Oppskalering av telefontid og samtaletilbudet. Dette vil kreve god markedsføring i denne perioden juli. August: Frivillige rekrutteres og internopplæring/kursing og Nettportal. September: Chattetjeneste lanseres. Oktober: Første temakveld arrangeres. Nov-Juli: Kontinuerlig evaluering, fortsette med telefon- og chattetjenesten. Arrangere temakvelder x 4.

Prosjektleder/forsker

Friha aftab

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
ICC- Hjelpetelefon og chat
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
ICC Helse
Beløp Bevilget
2021: kr 276 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring