Pustepause – en gratis app mot indre uro

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Vi installerer en tanke i barn og unge om at hvis det bare ordner seg der ute, så ordner det seg der inne. Det er feil. Å snu på dette er den store folkehelseoppgaven nå», sa Arild Bjørndal, direktør ved RBUP til A-magasinet i 2018. Vi lever i en tid der mange, og et økende antall unge, strever med psykiske helseplager. Det er ikke bærekraftig at vi i økende grad velger å løse unge menneskers psykiske helseplager med diagnoser og medikamenter. Det er derfor et behov for utvikling av gode og medisinfrie selvhjelpstilbud som kan taes i bruk der brukeren er.

Målsetting

Overordnet mål med prosjektet er at unge folk med lette til moderate angstplager skal få det bedre, og lære seg teknikker for å mestre egen angst og indre uro. Gjennom Pustepause ønsker vi at denne typen trening også kan taes i bruk gjennom behandlingsapparatet.

Målgruppe

Målgruppen i dette prosjektet er i utgangspunktet personer mellom 15 – 25 år som opplever negativt stress og lette til moderate psykiske helseplager.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

En testversjon av Pustepause ble utviklet i 2018 da prosjektleder jobbet som lege i Barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic Waals Institutt. Erfaringen herfra var at flere av ungdommene fant teknikkene nyttige for å redusere indre uro og stress. De likte at den var enkel å bruke og at appen var på norsk. Flere behandlere syntes også det var nyttig med et verktøy ungdommene kunne bruke mellom møtene, og at ungdommene hadde et støtteverktøy når de var alene. Gjennom støtte fra Dam Stiftelsen ønsker vi i samarbeid med Rådet for psykisk helse å videreutvikle appen som en gratis tjeneste rettet mot unge brukere for angstmestring. Vi vil implementere nye øvelser nettopp mot angst, og de nye øvelsene vil systematisk evalueres i samarbeid med både brukere og behandlere før vi lanserer appen. Det at tjenesten er gratis gjør det lettere for behandlere å anbefale til brukere av den psykiske helsetjenesten. En viktig aktivitet i prosjektet er også å gjøre denne typen mental trening. Gjennom distribusjon og markedsføring av Pustepause vil flere få mulighet til å mestre angstplager og indre uro.

Fremdriftsplan

Fase 1:Analyse av eksisterende brukerdata, lage en oppdatert versjon med et eget program fra angst. FASE 2: Utarbeide spørreskjemaer. Rekruttere testpersoner (både behandlere og brukere) for en syv ukers testfase. FASE 3: Følge opp testgrupper og oppsummere data. Basert på dette gjøre en enkel oppdatering og redesign. FASE 4: Distribusjon og markedsføring. Etablere tredjepartsamarbeid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport pustepausepauseappen-allersiste-2022.pdf

Prosjektleder/forsker

charlotte lunde

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Pustepause – en gratis app mot indre uro
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Lundelab
Beløp Bevilget
2021: kr 750 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
28.02.2022
Status
Avsluttet