Psykologisk trygghet hos studenter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

425

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med forankring i de involverte studieprogrammene og ledelsen ved HIØ. Det innebærer møter med ledere, fagansatte og studenter som skal ha en rolle i prosjektet. Ansvar for gjennomføring fordeles innad i prosjektgruppen og aktivitetene skal gjennomføres innen utgangen av desember 2023. Det skal gjennomføres en litteraturstudie som prosjektleder tar ansvar for, hvor oppgaver knyttet til studien fordeles innad i prosjektgruppen etter behov. Aktiviteten skal ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Rekruttering av deltakere gjennomføres av HIØ-ansatte i prosjektgruppen i samarbeid med fagansatte på de to studieprogrammene som er valgt ut til å delta i prosjektet. Aktiviteten ferdigstilles innen utgangen av desember 2023. Utarbeidelse av spørreskjema og gjennomføring av spørreundersøkelsen involverer hele prosjektgruppen, samt referansegruppe for ideutvikling, inkludert Rådet for psykisk helse for utprøving av skjema. Aktivitetene ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Observasjoner i begge studieprogrammene gjennomføres av Samspille AS, og ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Analyse av resultater fra spørreundersøkelser og observasjoner, som skal danne grunnlag for fokusgruppe intervju, involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av april 2024. Utvikling av intervjuguide involverer hele prosjektgruppen og referansegruppen inkludert Rådet for psykisk helse. Fokusgruppeintervjuene gjennomføres av Samspille AS og aktivitetene ferdigstilles innen utgangen av juni 2024. Analyse av datamaterialet fra fokusgruppe intervju involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av september 2024. Forskningsartikkel og rapportering involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av desember 2024.

Prosjektleder/forsker

Anne Margrethe Glømmen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Psykologisk trygghet hos studenter
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 33 000
Startdato
01.12.2023
Sluttdato
31.12.2024