Med Bom på vranga

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

StoriesToTell er produsent og ansvarlig for produksjonsprosessen fra manus til ferdig filmer. Tor Segelcke og Harald M. Stoltenberg står for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og har kompetanse og ansvar på følgende fagfelt: • Produksjonsplan. • Manus • Regissører • Fotograf/lys/lyd • Skuespiller/dukkefører • Filmklipper Fra ide til ferdig film: Hvert manus utvikles i i direkte samarbeid med en ny skoleklasse enten ved fysisk besøk eller digitalt. Dette gir nyttige innspill i hvordan målgruppen tenker rundt de ulike temaene. Filmene spilles inn på forskjellige steder i landet for språklig og kulturell variasjon. • Vi starter med manusutvikling. Ideskisse og handling bearbeides med Cappelen og RPH involvert. • Ny manusutvikling. Vi bearbeider innspill fra brukere og fagfolk. • Rekruttering av deltaker • Produksjonsplanlegging • Opptak • Klipp/etterarbeid • Evaluering av film – elever, Cappelen Damm, RPH • Publisering etterhvert som filmene bli ferdige gjennom hele prosjektperioden • Evaluering av måloppnåelse med lærere/elever I 2022 vil det produseres 2 pilotfilmer som finansieres av Cappelen Damm og RPH. målet for dette er å sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet det søkes om for 2023. Vi vil i pilotfasen prøve ut formen for brukermedvirkning med barna og lærere, og sikre at filmene treffer målgruppen tematisk. Vi jobber nå med å utvikle etisk forsvarlige måter å snakke om vanskelige tanker, opplevelser og følelser. Dette vil vi jobbe kontinuerlig med gjennom hele prosjektperioden i samarbeid med RPH og fagfolk. Rådet for psykisk helse bidrar med fagkompetanse og kvalitetssikring Cappelen Damm har redaksjonelt ansvar og publiseringsansvar.

Prosjektleder/forsker

Tor Segelcke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Med Bom på vranga
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Storiestotell
Beløp Bevilget
, 2023: kr 400 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
15.12.2023