KIPS – Kurs i Praktisk Stresshåndtering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

52

Fremdriftsplan

Aktivitet 1: Prosjektstart med felles workshop med alle involverte, ledet av Karl Johan Johansen. Mål: utarbeidelse av en kravspesifikasjon med detaljerte aktiviteter og deadlines. Workshopen vil danne grunnlag for felles problemforståelse, løsning og veien videre i prosjektet. Aktivitet 2: Geir Wigtil har vært ansvarlig for det faglige innholdet i fysiske KIPS. Han vil være ansvarlig for utvikling av innhold i digitale KIPS i tett samarbeid med alle samarbeidspartnere. Produsert materiell vil bli testet fortløpende av brukergruppen, Rådet for psykisk helse, KBT Stiftelse og KBT Fagskole. Aktivitet 3: Opptak og produksjon av innhold gjøres i KBTs lokaler som huser et studio. Denne oppgaven er tilegnet KBT Fagskole. De vil ha hovedansvar for oppgavene med opptak, redigering og klipping. Aktivitet 4: Utvikling av kursnettsiden består av to hoveddeler. En for kommuner og en for brukere. I denne fasen utvikles nettsiden til å bli så brukervennlig som mulig for alle parter. Det vil bli betydelig lønnskostnader til utviklingsarbeid med design, programmering og testing som utføres av KBT Fagskole. I denne fasen vil vi også se på de grafiske elementene som skal brukes. Det vil være essensielt å inkludere deltakermedvirkning underveis for å utelukke feil og at design og funksjon er brukervennlig, intuitiv og tilpasset målgruppen. Det etableres en testgruppe som også vil bli honorert for sitt arbeid. Aktivitet 5: Karl Johan Johansen leder evaluerings- og lanseringsfasen. Her vil alle samarbeidspartnere ha et felles ansvar for å formilde tjenesten ut via sine kanaler, på nett og fysisk.

Prosjektleder/forsker

Ida Sussan Myran

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
KIPS – Kurs i Praktisk Stresshåndtering
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 325 000, 2024: kr 75 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.02.2024
Status
Under gjennomføring