Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

20

Fremdriftsplan

For å sikre likeverdighet mellom fag- og erfaringsperspektiv deltar begge prosjektlederne som redaktører med delt ansvar i planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjektet. I kraft av redaktørrollen deltar de i alle zoom-møter med kapittelforfattere, samt planlegger og gjennomfører 2 felles samlinger med alle. Skrive og redaksjonsarbeid deles også likt. Av praktiske hensyn har TM hovedansvar for kapittelforfattere fra praksisfeltet og erfaringskonsulentene, og KÅ for forskerne. Planlegging av bokprosjektet startet i 2022, mens gjennomføring er planlagt i 2023. Tidsplan: Januar: abstrakt og skisse til innhold i hele kapittel. Redaktører leser og kommenterer abstrakt Februar: Redaktører gjennomfører zoom-møter med kapittelforfattere, planlegger 1 felles samling Mars: 1 felles samling i Oslo April: 1 utkast alle kapitler. Redaktører gjennomgår 1 utkast. Enkelte kapitler blir delt på tvers mellom forfattere Mai: Redaktører fasiliterer zoom-møter med kapittelforfattere som er opponenter for hverandres kapitler Juni: 2 felles samling i Oslo August: Ferdigstille kapitler innen 1/8. 15/8 sende til forlag/fagfelle vurdering Oktober: Kapittelforfattere reviderer kapitler, ferdigstiller endelig utkast November: Starte markedsføring. Presentere kapitler på Sterkere Sammen konferansen 2023. Mulighet for å forhåndsbestille trykte eksemplarer Desember: Online publisering. Ferdigstilling bok forlag I tillegg til redaktøransvar, har prosjektledere hovedansvar for noen kapitler. TH et kapittel med arbeidstittel: “hva er en EK og hvordan blir man det”. K.Å for et kapittel som beskriver internasjonal forskning om EKs roller og medvirkning. Markedsføring og arbeid med å få boken inn på utdanninger gjøres i samarbeid mellom Fagbokforlaget, RPH og Erfaringssentrum.

Prosjektleder/forsker

Kristina Bakke Åkerblom

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Erfaringssentrum
Beløp Bevilget
, 2023: kr 400 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
20.11.2023