Selvhjelpsgrupper om angst som videomøter på nett

Sluttrapportsammendrag

Evalueringer er gjort underveis gjennom møter i prosjektgruppen. I tillegg til et nylig evalueringsmøte/oppfølgningsmøte med prosjektdeltakere. Samt tilbakemeldinger fra deltakere på webinarer og workshop etc. Totalt sett er vi godt fornøyd med prosjektet.

Det ble gjort noen endringer i forhold til opprinnelig plan. Blant annet ble vi kontaktet av Velferdsetaten (Oslo Kommune) som hadde blitt oppmerksomme på at vi var igang med videogrupper. De ønsket at vi kunne holde en workshop for 8 andre organisasjoner som ønsket å delta for å lære av vår erfaring av det å starte opp videogrupper. Dette var ikke en del av vår opprinnelige prosjektplan, men det var allikevel noe som virket meningsfylt og relevant for prosjektet og noe vi derfor brukte noe tid på og vi samarbeidet med SoCentral som ekstern samarbeidspartner angående denne workshopen.

Det var litt vanskeligere å rekruttere deltakere til videogrupper, enn det vi hadde håpet forhånd. Derfor inngikk vi også et samarbeid med Westli Consulting som bla. gav oss kunnskap og bistand i forhold til mer effektivt å kunne nå ut til potensielle deltakere i sosiale medier etc. Vi avhold som planlagt 3 webinarer som vi har fått mange fine tilbakemeldinger på og webinarene hadde bra oppmøte (ca 100 live per webinar), opptakene har også blitt sett av veldig mange.

Vi har per nå startet 2 rene videogrupper (med deltakere som sitter spredt rundt i landet) og gruppe nr 3 skal starte opp etter planen 6. januar 2021. Vi hadde håpet på flere rene videogrupper, men vi har også startet mange grupper på video (med deltakere som bor på samme sted) som ikke har kunnet møtes fysisk pga korona. Vi har erfart at noen vegrer seg litt for å møtes på video (spesielt første gang), derfor har vi med noen grupper hatt ett fysisk møte først, for deretter å fortsette på video. Vi er overbevist om at videogrupper har kommet for å bli, men at dette har vært litt «nytt» for mange. Vi erfarer og tror dette vil komme mer og mer med tiden og at vi derfor gjennom dette prosjektet har fått viktig lærdom som vi og andre organisasjoner kan ta med oss videre.

Som planlagt har vi laget en veileder for digitale grupper som bygger på våre erfaringer gjennom dette prosjektet. Denne veilederen bruker vi internt og deler videre med organisasjoner som er interessert i det. Vi ser at vi blir referert til av andre organisasjoner som for eksempel nå sist av Selvhjelp Norge i sitt nyhetsbrev datert 15.12.2020 hvor de viser til at Angstringen har fått i gang grupper og de henviser til vårt webinar om å starte online selvhjelpgrupper.

Vi hadde nylig et evalueringsmøte/oppfølgningsmøte med den første rene videogrupper vi startet (den ble startet i august). Dette møtet var svært oppløftende. Gruppen var fortsatt fulltallig (8 personer) som møtes 2t hver uke.

Deltakerne listet opp positive ting ved å delta i video-gruppe, blant annet:

Det er praktisk å kunne logge seg på til møtet hjemmefra å slippe å måtte reise

Det er tryggere å kunne sitte hjemme hos seg selv

Jeg hadde aldri blitt med i en selvhjelpsgruppe om den ikke var på nett (om den var fysisk)

Hvis vi er småsyke eller snufsete kan vi delta på møtet allikevel

På lillejulaften har vi bestemt oss for å møtes 1 time, det hadde vi ikke gjort hvis vi gikk i en fysisk gruppe

Det blir lettere å møtes i ferier, fra hytta eller til og med fra ferie i syden.

Vi spurte om de hadde noe negativt å si, som for eksempel om det var et problem at lyden stopper litt opp hvis flere prater samtidig, men selv dette var det en deltaker som mente egentlig bare var positivt fordi da fikk èn og èn bedre tid til å prate seg ferdig.

Tilbakemeldingene fra deltakere var altså entydig positive og deltakerne virket å være veldig godt i gang med sin selvhjelpsprosess. For oss ble dette en viktig bekreftelse på at videogrupper fungerer, at prosjektet har vært veldig verdifullt og at videogrupper blir en viktig mulighet for mange i tiden fremover.


Søknadssammendrag

Angstringen (etabl. i 1986) har de siste årene opplevd stadig økt behov og aktivitet. Per i dag har vi aktive selvhjelpsgrupper i 26 byer i landet og omtrent 400 nye gruppedeltakere hvert år. Gruppene møtes 2t en gang per uke. På grunn av koronaviruset kan ikke grupper møtes fysisk. Det er også mange som bor slik til at det blir langt å reise til nærmeste sted hvor vi har fysiske grupper.

Vi ønsker å bruke Angstringens erfaring til å utvikle egne informasjonsmøter (Webinar) på nett og starte opp egne grupper som møtes i video-møter. Dette mener vi har et stort potensial fremover, også uavhengig av korona. Vi vil bruke erfaringen vi gjør underveis til å lage materiell som igjen kan brukes til å starte opp flere nett-grupper i årene fremover.

Tiltaket er for personer over 16 år i Norge som sliter med angst og som selv er motivert til å gjøre noe med sin egen situasjon.

Prosjektet starter opp 1. mai 2020. En arbeidsgruppe på 6 personer vil planlegge for informasjonsmøter og oppstart av grupper. Innen utgangen av august ønsker vi å ha gjennomført 3 informasjonsmøter og startet opp 5 selvhjelpsgrupper på nett. Prosjektet avsluttes 31. oktober 2020.

Målsetningen og forventet resultat er å gjennomføre minst 3 informasjonsmøter og starte opp minst 5 selvhjelpsgrupper på nett (8-10 pers per gruppe), i tillegg til at vi utvikler en veiledning for selvhjelpsgrupper på nett.

Prosjektleder

Sigurd Erdal-Aase

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Selvhjelpsgrupper om angst som videomøter på nett
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 170.000
Startdato
17.04.2020