aktivUka 2022: Vi tar studiehverdagen tilbake

Søknadssammendrag

Norges studentidrettsforbund og Rådet for psykisk helse ønsker å forsterke sitt felles arbeid med å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen. Gjennom å skape et sosialt og mangfoldig tilbud i forbindelse med studiestart høsten 2022 vil vi sette et ekstra fokus på glede, samhold og vennskap gjennom fysisks aktivitet.

Disse aktivitetene vil arrangeres i regi den frivillige studentidretten, hvor også ung frivillighet og fellesskap vil få et løft gjennom arbeidet. Prosjektet vil være for studenter, av studenter og med studenter, hvor vi sammen skal skape god helse og være en resept mot ensomhet.

Prosjektets overordnede ambisjon: Å skape en aktiv studiestart som fremmer vennskap og hverdagsglede. aktivUka vil bli arrangert ved åtte studiesteder i Norge: Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, Sogndal, Lillehammer, Molde og Stavanger. aktivUka vil bli arrangert etter de tradisjonelle fadderukene i august/september.

Vi ønsker å tilrettelegge for at alle skal kunne bli med på aktivUka 2022, hvor det vil være et bredt spekter av aktiviteter. Uka vil blant annet bli fylt med kom og prøv-dager, turer i skog og mark, samt masse lavterskelaktivitet fra morgen til kveld. Det vil også bli arrangert workshops med fokus på å fremme psykisk helse og økt livsmestring i regi av Rådet for psykisk helse. Gjennom å delta på sosiale aktiviteter og møteplasser vil studentene bli kjent med andre medstudenter, også på tvers av studieløp og alder.

Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe ensomhet, hvor vi skal tilrettelegge for varige relasjoner som man kan ta med seg resten av studietiden. Ved deltakelse på workshopen skal prosjektet bidra til at studentene tar med seg de fem rådene for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse inn i egen hverdag.

Prosjektleder

Atle Rolstadaas

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
aktivUka 2022: Vi tar studiehverdagen tilbake
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
28.02.2022