Pengespillavhengighet /behandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Et faglig oppdatert behandlingsprogram tilpasset behovet hos dagens pengespillavhengige ble utviklet og utprøvd av behandlere ved Stiftelsen Bergensklinikkens poliklinikk overfor ordinære pasienter som ble henvist til behandling for pengespillproblematikk. Det nye programmet består av Terapeutmanual (klinisk veileder) med Arbeidshefte (pasientens hjelpemiddel), begge bestående av 16 sesjoner. Utover KAT som metode er fokus i det nye programmet bl.a. bruk av avspenningsteknikker, balansert livsstil og samtaler med pårørende. Pasientens tilstandsbilde ble grundig kartlagt ved behandlingsstart, ved avslutning, samt ved oppfølging 2 måneder etter å ha avsluttet behandlingsprogrammet. Det nye programmet har vært utprøvd på totalt 43 pasienter, og behandlerne har fått opplæring og veiledning i bruken av dette.

Antall personer i målgruppen

43

Oppsummering

Prosjektet har vært en mulighet til å utvikle et faglig oppdatert behandlingsprogram for pengespillavhengige av i dag, samt gitt indikasjoner på at oppfølging er viktig. Resultatene er formidlet via kurs og veiledning internt ved Bergensklinikken, samt presentert på nasjonal konferanse i Bergen som et samarbeid mellom Bergensklinikken og brukerorganisasjonen Spillavhengighet Norge. Planen videre går på å arrangere innføring og opplæring i bruk av Terapeutmanual med Arbeidshefte eksternt. Effekt av oppfølging bør også dokumenteres med bruk av randomisert/kontrollert design.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport pengespillprosjekt ExtraStiftelsen 050218.pdf

Prosjektleder/forsker

Eli Torild Hellandsjø Bu

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Pengespillavhengighet /behandling
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Stiftelsen Bergensklinikkene
Beløp Bevilget
2016: kr 753 000, 2017: kr 733 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet