Koronafast i heimen – Utprøving av verktøy for digitale selvhjelpsgrupper

Ved å teste nøytrale digitale rom håper LINK Oslo å bøte på fraværet av fysiske møteplasser.

Ved å tilby digital opplæring og brukerlisenser håper LINK Oslo at pandemiens isolasjon kan skape gode digitale møteplasser, både for pasientgrupper, pårørende og medlevere. Illustrasjon: Adobe stock

– Vi håper å skape nye digitale møteplasser for folk som har begrenset mulighet for å være ute blant andre mennesker. De som er i høyrisikogruppen må jo være ekstra forsiktige, og her åpner det seg nye muligheter for sosial deltakelse, sier prosjektleder Anne-Grete Bjørlo.

Hun er selv medlever og dermed har hun måttet holde seg hjemme både på jobb og i fritid siden starten av pandemien. I denne perioden oppdaget hun at mulighetene for å komme i direkte kontakt med nye mennesker via internett er stor.

God erfaring

Dermed oppstod tanken om å skape nye muligheter for å delta i samtalegrupper/selvhjelpsgrupper slik at de med egne helseutfordringer og deres medlevere kan delta digitalt og dermed bidra til å motvirke ensomhet.

– I stedet for å bli begrenset av pandemien kan man i stedet utvide nettverket til mennesker man ellers aldri ville ha truffet. Når en prosjektleder på 65 kan våge seg ut i ukjent terreng kan helt sikker flere gjøre det samme!

– Selv har jeg blitt kjent med nye mennesker fra hele verden ved å delta i forskjellige typer grupper via nettet, og dette har beriket meg som medlever i en tid hvor det har vært vanskelig å ha et normalt sosialt liv. 

Og med egen erfaring i bagasjen tok hun ideen videre. For hva om LINK Oslo kunne tilby egne digitale rom, der deltakerne kan møte andre i samme situasjon?

Bistår med digitale «nøkler»

Prosjektet Koronafast i heimen handler om å skape nye muligheter for å møtes på nettet i nøytrale og gratis digitale rom, uten krav om profil på Google eller Facebook. Prosjektet vil teste ut betalingsplattformer som Zoom og Whereby, og låne ut brukerlisenser til organisasjoner og samtalegrupper i deres regi eller grupper som LINK Oslo hjelper i gang.

Gratisversjonene av disse plattformene har store begrensninger i tid eller antall deltakere, og en betalt lisens vil fjerne disse begrensningene.

– Slike brukerlisenser blir en digital «nøkkel» i stedet for de fysiske kodebrikkene vi ellers benytter når grupper skal inn i våre lokaler, sier Bjørlo.

Gir digital opplæring

LINK Oslo har siden starten i 2004 vært en pådriver og koordinator for igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper, men da i fysisk form. Med nedstengningen av samfunnet ble dette umulig. Dermed oppstod et behov for å teste ut digitale møteplasser.

For mange er det en terskel å delta i møter digitalt. Derfor vil LINK Oslo bistå i overgangen. Dette har de blant annet gjort ved å gjennomføre webinarer om selvhjelp og introduksjonsmøter på Zoom.

Inkluderer flere

Tilbakemeldingene har vært gode, og gjennom prosjektet har LINK Oslo også oppdaget flere positive bieffekter.

Vi har oppdaget helt nye målgrupper som helt klart faller utenfor våre fysiske grupper på Majorstua. Det handler om kronisk syke som ikke har krefter nok til å dra hjemmefra, eller som må leve isolert for å unngå smitte. Det handler om deres medlevere som ikke kommer fra. Det kan handle om enslige foreldre som ikke har barnevakt, det kan handle om lang reisetid for mange i de ytre bydelene. Disse gruppene vil uansett ha problemer med å komme seg til Majorstua, og vi ser nå at det alltid vil være behov for supplerende digitale grupper, sier Bjørlo, og legger til:

– I tillegg forsvinner geografisk avstand med digitale grupper. En av de digitale gruppene som går nå har eksempelvis deltakere fra Vesterålen, Fagernes og Oslo. Digitale grupper gjør det lettere for folk ute i distriktene å finne grupper å delta i, fordi det er vanskelig å finne nok deltakere til å få i stand en gruppe lokalt.


Søknadssammendrag

Link Oslo – senter for selvhjelp og mestring har vært en fysisk møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper siden starten i 2004, og mange gruppedeltakere har deltatt i selvhjelpsgrupper der gjennom disse årene. Deltakelse har alltid vært gratis for deltakere.

Nå med «koronafaste» i høyrisikogruppen, deres medlevere og samt sårbare studenter uten sosiale arenaer så vi behovet for å skape et digitalt selvhjelpshus. Et «hus» med «møterom» på nettet som kan bøte noe på manglende sosial kontakt.
Vi vil vurdere både mer åpne, uforpliktende «kafémøter» for de som bare ønsker en sosial arena, og tradisjonelle selvhjelpsgrupper for å ta tak i egen problematikk.

I stedet for kodebrikker til fysiske dører vil vi kunne dele ut brukerlisenser til forskjellige verktøy som zoom og Whereby, som begge har begrensinger enten på tid eller antall deltakere i gratisversjonen.

Vi vil kontakte ulike organisasjoner, primært i Oslo, som har jobbet med koronatiltak for sine «koronafaste» for å høre om digitale selvhjelpsgrupper kan være et verdifullt supplement.

Vi vil også kontakte lokalavisene rundt i Oslo, siden deltakelse i slike grupper ikke skal behøve å kreve at man er medlem i en eller annen organisasjon.

Før nyttår vil vi fokusere på å få ut artikler og informasjon til potensielle deltakere/organisasjoner. Å rekruttere deltakere tar erfaringsmessig mye tid.

LINK Oslo vil også holde jevnlige digitale introduksjonsmøter til det å delta i en selvhjelpsgruppe, og vil underveis og etter avslutning desember 2021 be om evaluering både av verktøyene og om det å delta i en slik gruppe var til nytte under pandemien.

Vi vil også samarbeide nært med Selvhjelp Norge som i disse dager utvikler digitale verktøykasser til bruk for selvorganiserte selvhjelpsgrupper og de som ønsker å starte slike.

Interesserte bes ta kontakt med prosjektleder Anne-Grete Bjørlo, annegrete@linkoslo.no for mer informasjon.

Prosjektleder

Anne-Grete Bjørlo

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Koronafast i heimen – Utprøving av verktøy for digitale selvhjelpsgrupper
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 415.000
Startdato
28.10.2020