BET – bedre for flere! En aksjonsforskningsstudie om basal eksponeringsterapi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

40

Fremdriftsplan

Prosjektleder Strand har ansvar for ukentlige prosjektmøter, hvor planlegging og koordinering av prosjektets aktiviteter og evaluering evt. justering av disse blir gjort. Prosjektgruppa gjennomfører tre aksjonssamlinger med så mange medarbeidere fra seksjonen som mulig, hvor funn fra tidligere studie arbeides med ved bruk av elementer fra tjenestedesign for å komme frem til nye tiltak og praksiser. De nye tiltakene/praksisene er tema når prosjektmedarbeidere Vik og C. Østvold planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenteter fra ukentlige refleksjoner, nye praksiser og ny kunnskap med medarbeidere i seksjonen gjennom systematisk bruk av reflekterende team og feedbackbasert kollegaveiledning. Mellom de tre aksjonssamlingene gjennomfører Strand og brukermedforsker Kvist fokusgruppe med medarbeidere og individuelle intervju med pasienter, for utforskning av forståelse, erfaringer og ny kunnskap om de nye praksisene, som bringes tilbake til praksis. Strand leder analyse- og skrivearbeid, særlig i samarbeid med Kvist og Wallin Haugen, men også med de to øvrige prosjektmedarbeiderne. Kvist har ansvar for transkribering av alle intervjuene, noe som vil løfte brukerstemmen inn i analysearbeidet av materialet. Strand og Kvist vil lede arbeidet med å lage film sammen med intern utdanningsavdeling.

Prosjektleder/forsker

Monica Strand

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
BET – bedre for flere! En aksjonsforskningsstudie om basal eksponeringsterapi
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 73 000, 2024: kr 327 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring