Podkast om eldre og psykisk helse i koronaens tid

Søknadssammendrag

Covid-19-pandemien har store konsekvenser for eldre. De har høy risiko for å bli alvorlig syke og smittevernhensyn kan føre til sosial isolasjon og ensomhet. Dette øker risikoen for å utvikle eller forverre både psykiske og fysiske sykdommer. Som et bidrag til å redusere de negative konsekvensene av pandemien for eldre skal Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse, lage tre podkastepisoder om eldre og psykisk helse i koronaens tid. Episodene skal handle om;

  • Hvordan påvirker isolasjon de eldres fysiske og psykiske helse?
  • Akutt forvirring hos eldre – et symptom på korona?
  • Korona og angst – blir eldre mer engstelige når de er mye alene?

Gjennom å lytte til podkasten kan den eldre selv, pårørende, helsepersonell, besøksvenner og andre frivillige få økt kunnskap om og forståelse for pandemiens konsekvenser for de eldres psykiske helse. Kunnskap om dette, vil kunne gi økt bevissthet rundt hva pårørende, helsepersonell, besøksvenner og andre kan gjøre av gode effektive tiltak for å bedre hverdagen for den eldre.

Produksjonen starter desember 2020 med planlegging av episodene, manusutarbeidelse, rekruttering og opptak. Bearbeiding av lyd- og videomateriale starter så snart alle opptak er gjort, og lansering av episodene er planlagt april 2021. Podkastepisodene legges til i podkasten «Eldre & Psyken».

Prosjektleder/forsker

Signe Tretteteig

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Podkast om eldre og psykisk helse i koronaens tid
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
27.11.2020