Podkast om eldre og psykisk helse

Ny podkast i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

I samarbeid med

Podkasten Eldre & Psyken blir tilgjengelig for strømming både på Spotify og iTunes. Illustrasjon: Aldring og Helse

Øker sjansen for at vi blir psykisk syke når vi blir eldre? Og er det eventuelt noe vi kan gjøre for å forebygge psykiske lidelser? En ny podkast vil kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen.

Landets fremste eksperter

– Du får møte eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet, som professor og lege Knut Engedal, forsker Jørgen Bramness og psykolog Per Kristian Haugen vil de gi oss økt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse, og legger til:

Signe Tretteteig

– De vil også snakke om temaer som ensomhet, spesielt i lys av koronapandemien, og rus hos eldre.

Depresjon hos eldre blir oversett

I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Dette er den vanligste psykiske lidelsen hos eldre.

– Men depresjon blir ofte oversett hos eldre fordi symptomene ikke alltid er de samme som hos yngre, fortsetter Tretteteig.

Sammen med fagsjef Marit Tveito har Tretteteig stått for den faglige tilretteleggingen av den nye podkasten, som er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Den er produsert av Vrang produksjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.

– Mange eldre vet rett og slett ikke selv at de har depresjon, eller de gir opp å søke hjelp etter å ha blitt møtt med manglende kunnskap og forståelse i hjelpeapparatet, sier Tretteteig.

Marit Tveito

Det er denne type problemstillinger hun ønsker at vi skal få bedre svar på og forståelse for i Eldre & Psyken.

– Hva kan både helsepersonell og andre gjøre, for at eldre med en psykisk lidelse skal få det best mulig?

Podkasten Eldre & Psyken har premiere onsdag 7. oktober 2020, i anledning Verdensdagen for psykisk helse lørdag den 10. oktober. Du finner den på Spotify eller iTunes.

Episodene:

Episode 1: Møtet med alderdommen

Alderdommen fører med seg store endringer, ikke bare for den fysiske helsen, men også for psyken. Mange eldre mister sine nære, eller kan ikke lenger gå den skituren de kunne før.

I denne episoden deler både Kari på 79 år og en eldre kvinne på Frogner seniorsenter sine tanker om det å bli gammel, mens psykologspesialist Per Kristian Haugen fra Aldring og helse gir oss noen gode råd på veien.

Episode 2: Psykose hos eldre

Hvordan er det å være eldre og oppleve at virkeligheten brister? Møt Grete som har levd med en psykoselidelse i hele sitt voksne liv. Hun gir en nær og ærlig beskrivelse av sine erfaringer, og deler sine tanker om hva helsepersonell og pårørende kan gjøre for å hjelpe.

Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir gode faglige råd til helsepersonell og pårørende om hvordan de kan behandle og støtte eldre med psykose.

Episode 3: Livet med demens

Mange lever med demens, og mange har nære og kjære med demens. Hvordan opplever de det å få denne sykdommen? Kristin merket symptomene på Alzheimers sykdom mens hun fortsatt var i jobb. Hun og samboeren Arne forteller om det å få diagnosen og den nye hverdagen for dem begge. Dagfinn forteller om den vonde «skilsmissen» da kona flyttet på sykehjem.

Professor Knut Engedal fra Aldring og helse beskriver hvordan vi kan ta vare på verdigheten til personer med demens, og hva vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for å få demens.

Episode 4: Eldre og ensomhet

Norge er ett av landene i verden hvor flest eldre bor alene. Er ensomhet farlig for helsen? Er det å være alene det samme som å være ensom? Møt Klara på 86 år som bor alene, og deler sine tanker om hva som er viktig for å unngå ensomhet.

Forsker Thomas Hansen ved velferdsforskningsinstituttet NOVA snakker om hva ensomhet er, og hvilke konsekvenser det kan ha både for den fysiske og psykiske helsen. Psykiatrisk sykepleier Halvor følger opp eldre med psykiske lidelser i koronapandemien. Han må balansere hensynet til smittevern mot å banke på døra til eldre personer som han er bekymret for.

Episode 5: Depresjon og selvmord hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen, også hos eldre. Hvorfor snakker vi så lite om alvorlige depresjoner og selvmord i denne aldersgruppen? Møt Marit som forteller om det å leve med tilbakevendende episoder med depresjon eller mani.

Hør forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging forklare hva depresjon er og hvilke faktorer som øker selvmordsfaren. Forsker og forfatter Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til eldre som hadde tatt sitt eget liv. Dette har gitt henne bedre forståelse av hva som førte frem til at disse eldre valgte denne utgangen av livet.

Episode 6: Alkohol, piller og aldring

Dagens eldre drikker mer enn eldre gjorde før. Samtidig bruker de mer vanedannede legemidler enn yngre. Hvor mye alkohol er det greit å unne seg, og hva kan være skadelig for helsen? I denne episoden møter vi en eldre dame som fortelle om hvordan hun bruker alkohol for å dempe psykiske plager.

Forsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet forklarer hva konsekvensene av skadelig bruk av alkohol kan være, og gir råd om hvordan man kan hjelpe eldre som har problemer med rusmidler.


Sammendrag

Bakgrunn

Kunnskap og åpenhet om psykisk helse hos eldre er viktig både for den som selv er psykisk syk, og for de rundt. For mange, og kanskje særlig eldre, er psykiske utfordringer fortsatt skambelagt og stigmatiserende. Med en økende eldrebefolkning er behovet for kunnskap om psykisk helse hos eldre stort, både hos fagpersoner og folk flest. Idéen om å lage en podkast om eldre og psykisk helse kom i forbindelse Aldring og helses utgivelse av to nye lærebøker om temaet. Ikke alle leser lærebøker, så vi ønsker å prøve ut podkast-formatet til å formidle denne kunnskapen på en ny læringsarena.

Målsetting

1) spre kunnskap om psykisk helse hos eldre og bidra til økt åpenhet og forståelse for hvordan det er å leve med en psykisk lidelse. 2) hjelpe helse- og omsorgsarbeidere, pårørende og eldre voksne til å gi god støtte, omsorg og behandling til eldre med psykiske lidelser.

Målgruppe

Målgruppene er helse- og omsorgspersonell som jobber med eldre, eldre personer med psykiske lidelser, pårørende og den eldre voksne befolkningen.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi planlegger en podkast-serie med seks programmer av ca. 30-60 minutters varighet. Programmene skal bygges opp rundt ulike case-baserte temaer. Episodene starter med «erfarings-gjesten» som forteller sin historie. Deretter går vi til en samtale i studio mellom programleder og fagpersonene som belyser denne historien. Hver episode avsluttes med praktiske tips og råd til hvordan fagpersoner og andre best kan støtte og hjelpe eldre som har erfaring med episodens tema. Gjestene velges ut i samarbeid med referansegruppen og produksjonsselskapet. I tillegg til å være faglig dyktige, må gjestene ha et uformelt språk og formidle noe lytterne kan kjenne seg igjen. Temaene skal være relevante alle målgruppene og skal gjenspeile både normal aldring, helse og sykdom. Aktuelle temaer kan være: 1. Når du blir gammel og ingen vil ha deg…. 2. Kan man dø av psykiske lidelser? 3. Deprimert eller bare gammel og ensom? 4. Gammel og forvirret, er det normalt å miste litt oversikten? 5. Gammel og sint, forandrer vi personlighet når vi blir gamle? 6. Noe å roe nervene på (er vel greit?). Eldre, alkohol og legemiddelbruk.

Fremdriftsplan

Prosjektet er ettårig og alle aktivitetene skal skje i 2020 Jan-feb: Forarbeid og konseptutvikling. – opprette referansegruppe og prosjektgruppe – avtaler med produksjons-ansvarlig Feb-mars: Alle caser er booket og research fullført Mars-april: Innspilling av programmer April-mai: innspilling av voiceover Juni: redigering og finjustering av lyd 10.okt Lansering i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse Nov-des: Evaluering og oppsummering

Prosjektleder/forsker

Signe Tretteteig

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Podkast om eldre og psykisk helse
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)
Beløp Bevilget
2020: kr 695 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring