Utsatt-Innsatt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Utsattmann jobber for å få menn utsatt for overgrep til å snakke om sine historier, slik at de kan få hjelp til livsmestring. Vi har unik erfaringskompetanse, også på det å sitte i fengsel med traumer. Fokus på seksuelle overgrep mot menn mangler, og utsatte menn sliter ofte med skamfølelse. I fengsel er tabuet enda større. Mange innsatte har psykiske helseplager, og overgrep vet vi medfører omfattende senvirkninger. Utsattmann ønsker å gi et samtaletilbud til utsatte innsatte. Slike prosjekter er anbefalt, men aldri før igangsatt. Vi tror også tiltaket kan virke kriminalitetsforebyggende.

Målsetting

Overordnet mål: Økt livsmestring for overgrepsutsatte menn i fengsel Utvikle et samtaletilbud Gi ansatte ny kunnskap Pårørende og helsetjenesten skal kjenne seg tryggere i sine roller Utarbeide en rapport som gjør at tilbudet kan overføres til andre fengsler Innlemme temaet i utdanningen (KRUS)

Målgruppe

Innsatte som har opplevd seksuelle overgrep er hovedmålgruppe. Ansatte (inkludert innsattes helsetjeneste) og pårørende/nærstående er også viktige målgrupper.

Antall personer i målgruppen

129

Beskrivelse av gjennomføring

– Utvikle egnet metode for rekruttering (skånsomt i fengselet). Målgruppen rekrutteres så tidlig som mulig, men også underveis i hele prosjektperioden. – Utarbeide informasjonsmateriell, brosjyrer og lignende. – Utvikle innhold i muntlig informasjon, opplæring, foredrag og samtaler. – Utvikle metoder og kriterier for gruppe- og enesamtaler. – Gjennomføre samtaler med innsatte, på gruppe- og individnivå. – Fortløpende utvikle tilpasset informasjon til pårørende og nærstående. – Fortløpende gi kunnskap til, og utvikle et samarbeid med, ulike instanser som ivaretar innsattes psykiske helse og sosiale forhold. – Fortløpende utvikle informasjon og ny kunnskap til ansatte i kriminalomsorgen. – I samarbeid med fengselet; utvikle gode rutiner for ansatte og veilede dem ved behov. – Foreslå rutiner for samtaler med innsatte som starter soning. – Utvikle og foreslå delemner for utdanningen til Kriminalomsorgen (KRUS) – Bistå i forbindelse med å styrke samarbeidet med andre organisasjoner.

Fremdriftsplan

08/2019 10/2019 Prosjektplan 10/2019 07/2020 Rekruttering/oppstart samtaletilbud. Opplæring ansatte 05/2020 07/2020 Evaluering. Overføre kunnskap til neste fase 08/2020 07/2021 2. runde samtaletilbud. Tilbud til pårørende. Opplæring ansatte 05/2021 07/2021 Evaluering. Overføre kunnskap til neste fase 08/2021 06/2022 3. runde samtaletilbud. Opplæring ansatte 08/2021 06/2022 Utvikle og foreslå delemner til KRUS 04/2021 07/2022 Prosjektrapport

Prosjektleder/forsker

Bjørn Aasmoe

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Utsatt-Innsatt
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Utsattmann
Beløp Bevilget
2019: kr 698 000, 2020: kr 649 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.09.2023
Status
Under gjennomføring